Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ cử cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi nghề phổ thông kỳ II. QĐ cử cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi nghề phổ thông kỳ II.

hot!
Ngày đăng: 17/08/2011
Dung lượng: 90.15 kB
Số lần tải: 2908

TTLT hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi.... TTLT hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi....

hot!
Ngày đăng: 17/08/2011
Dung lượng: 582.79 kB
Số lần tải: 3112

CV 1065- KHTC ngày 17/8/11 v/v b/c công tác TBDH phục vụ đổi mới CTGDPT. CV 1065- KHTC ngày 17/8/11 v/v b/c công tác TBDH phục vụ đổi mới CTGDPT.

hot!
Ngày đăng: 17/08/2011
Dung lượng: 93.95 kB
Số lần tải: 2973

CV 1061 - TH V/v HD thực hiện chương trình SEQAP 6 tháng cuối năm 2011. CV 1061 - TH V/v HD thực hiện chương trình SEQAP 6 tháng cuối năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2011
Dung lượng: 654.45 kB
Số lần tải: 2352

CV 1062- VP ngày 16/8/11 v/v dự lễ khai giảng năm học 2011-2012. CV 1062- VP ngày 16/8/11 v/v dự lễ khai giảng năm học 2011-2012.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2011
Dung lượng: 35.6 kB
Số lần tải: 3024

Thông tư 09-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu. Thông tư 09-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2011
Dung lượng: 1.03 MB
Số lần tải: 3676

CV 1053  - KHTC báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo... CV 1053 - KHTC báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo...

hot!
Ngày đăng: 15/08/2011
Dung lượng: 47.38 kB
Số lần tải: 3623

Mẫu báo cáo  các đơn vị  lấy theo địa chỉ phòng kế hoạch tài chính

CV 1054 - TH V/v Tập huấn giáo viên dạy sách Tiếng Anh lớp 3 ... CV 1054 - TH V/v Tập huấn giáo viên dạy sách Tiếng Anh lớp 3 ...

hot!
Ngày đăng: 15/08/2011
Dung lượng: 44.96 kB
Số lần tải: 2366

CV 1045- TTr ngày 15/8/11 v/v bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra. CV 1045- TTr ngày 15/8/11 v/v bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra.

hot!
Ngày đăng: 15/08/2011
Dung lượng: 180.59 kB
Số lần tải: 3397

QD 613 V/v Cử giáo viên tham dự lớp tập huấn cán bộ văn hóa ... QD 613 V/v Cử giáo viên tham dự lớp tập huấn cán bộ văn hóa ...

hot!
Ngày đăng: 15/08/2011
Dung lượng: 62.47 kB
Số lần tải: 2667
Trang 441 của 516

Danh mục

Đăng nhập