Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ thành lập các HĐ coi, chấm thi nghề phổ thông... QĐ thành lập các HĐ coi, chấm thi nghề phổ thông...

hot!
Ngày đăng: 08/08/2011
Dung lượng: 65.41 kB
Số lần tải: 2868

CV 1001- TrH ngày 04/8/11 v/v tập huấn hè 2011 (có điều chỉnh thời gian). CV 1001- TrH ngày 04/8/11 v/v tập huấn hè 2011 (có điều chỉnh thời gian).

hot!
Ngày đăng: 05/08/2011
Dung lượng: 233.58 kB
Số lần tải: 4845

CV 991 - MN V/v Bồi dưỡng chuyên môn hè cho CBQL, GVMN. CV 991 - MN V/v Bồi dưỡng chuyên môn hè cho CBQL, GVMN.

hot!
Ngày đăng: 03/08/2011
Dung lượng: 87.18 kB
Số lần tải: 2812

KHPH tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội". KHPH tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội".

hot!
Ngày đăng: 03/08/2011
Dung lượng: 234.59 kB
Số lần tải: 2194

Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm học 2011-2012. Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm học 2011-2012.

hot!
Ngày đăng: 03/08/2011
Dung lượng: 221.58 kB
Số lần tải: 4897

Mẫu bổ sung CV 977-TCCB Mẫu bổ sung CV 977-TCCB

hot!
Ngày đăng: 02/08/2011
Dung lượng: 37.61 kB
Số lần tải: 2318
Trang 439 của 512

Danh mục

Đăng nhập