Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1053  - KHTC báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo... CV 1053 - KHTC báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo...

hot!
Ngày đăng: 15/08/2011
Dung lượng: 47.38 kB
Số lần tải: 3597

Mẫu báo cáo  các đơn vị  lấy theo địa chỉ phòng kế hoạch tài chính

CV 1054 - TH V/v Tập huấn giáo viên dạy sách Tiếng Anh lớp 3 ... CV 1054 - TH V/v Tập huấn giáo viên dạy sách Tiếng Anh lớp 3 ...

hot!
Ngày đăng: 15/08/2011
Dung lượng: 44.96 kB
Số lần tải: 2341

CV 1045- TTr ngày 15/8/11 v/v bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra. CV 1045- TTr ngày 15/8/11 v/v bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra.

hot!
Ngày đăng: 15/08/2011
Dung lượng: 180.59 kB
Số lần tải: 3366

QD 613 V/v Cử giáo viên tham dự lớp tập huấn cán bộ văn hóa ... QD 613 V/v Cử giáo viên tham dự lớp tập huấn cán bộ văn hóa ...

hot!
Ngày đăng: 15/08/2011
Dung lượng: 62.47 kB
Số lần tải: 2642

Thông báo v/v giới thiệu chức danh lãnh đạo P.GDTH, GDCN Sở GD&ĐT. Thông báo v/v giới thiệu chức danh lãnh đạo P.GDTH, GDCN Sở GD&ĐT.

hot!
Ngày đăng: 12/08/2011
Dung lượng: 35.82 kB
Số lần tải: 3585

CV 1041- VP ngày 12/8/11 v/v khai giảng năm học 2011-2012. CV 1041- VP ngày 12/8/11 v/v khai giảng năm học 2011-2012.

hot!
Ngày đăng: 12/08/2011
Dung lượng: 262.32 kB
Số lần tải: 4716

CV 1035 -TCCB V/v tuyển dụng viên chức trường THPT Ngô Văn Cấn. CV 1035 -TCCB V/v tuyển dụng viên chức trường THPT Ngô Văn Cấn.

hot!
Ngày đăng: 11/08/2011
Dung lượng: 33.42 kB
Số lần tải: 2825

CV 3229 của UBND tỉnh ngày 02/8/11 về định mức khen thưởng. CV 3229 của UBND tỉnh ngày 02/8/11 về định mức khen thưởng.

hot!
Ngày đăng: 10/08/2011
Dung lượng: 104.72 kB
Số lần tải: 3775

CV 1024  báo cáo thành tích thực hiện chủ trương đổi mới... CV 1024 báo cáo thành tích thực hiện chủ trương đổi mới...

hot!
Ngày đăng: 09/08/2011
Dung lượng: 56.37 kB
Số lần tải: 2446

Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 - NH: 2011-2012 Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 - NH: 2011-2012

hot!
Ngày đăng: 09/08/2011
Dung lượng: 189.07 kB
Số lần tải: 3353

cv 1016-VP ngày 8/8/11 v/v đăng ký và nhận cây trồng. cv 1016-VP ngày 8/8/11 v/v đăng ký và nhận cây trồng.

hot!
Ngày đăng: 08/08/2011
Dung lượng: 26.57 kB
Số lần tải: 2112
Trang 438 của 512

Danh mục

Đăng nhập