Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1089- VP ngày 22/8/11 v/v dự lễ khai giảng năm học mới. CV 1089- VP ngày 22/8/11 v/v dự lễ khai giảng năm học mới.

hot!
Ngày đăng: 22/08/2011
Dung lượng: 85.8 kB
Số lần tải: 3519

CV 1087- VP ngày 19/8/11 v/v góp ý tiêu chí thi đua năm học 2011-2012. CV 1087- VP ngày 19/8/11 v/v góp ý tiêu chí thi đua năm học 2011-2012.

hot!
Ngày đăng: 19/08/2011
Dung lượng: 27.12 kB
Số lần tải: 3324

CV 1084 - KHTC ngày 19/8/11 V/v tiếp nhận thiết bị năm 2011. CV 1084 - KHTC ngày 19/8/11 V/v tiếp nhận thiết bị năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 19/08/2011
Dung lượng: 1.22 MB
Số lần tải: 4933

File kèm CV 1086-TrH File kèm CV 1086-TrH

hot!
Ngày đăng: 19/08/2011
Dung lượng: 1.09 MB
Số lần tải: 9948

QĐ cử cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi nghề phổ thông kỳ II. QĐ cử cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi nghề phổ thông kỳ II.

hot!
Ngày đăng: 17/08/2011
Dung lượng: 90.15 kB
Số lần tải: 2885

TTLT hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi.... TTLT hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi....

hot!
Ngày đăng: 17/08/2011
Dung lượng: 582.79 kB
Số lần tải: 3079

CV 1065- KHTC ngày 17/8/11 v/v b/c công tác TBDH phục vụ đổi mới CTGDPT. CV 1065- KHTC ngày 17/8/11 v/v b/c công tác TBDH phục vụ đổi mới CTGDPT.

hot!
Ngày đăng: 17/08/2011
Dung lượng: 93.95 kB
Số lần tải: 2945

CV 1061 - TH V/v HD thực hiện chương trình SEQAP 6 tháng cuối năm 2011. CV 1061 - TH V/v HD thực hiện chương trình SEQAP 6 tháng cuối năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2011
Dung lượng: 654.45 kB
Số lần tải: 2329

CV 1062- VP ngày 16/8/11 v/v dự lễ khai giảng năm học 2011-2012. CV 1062- VP ngày 16/8/11 v/v dự lễ khai giảng năm học 2011-2012.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2011
Dung lượng: 35.6 kB
Số lần tải: 2995

Thông tư 09-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu. Thông tư 09-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2011
Dung lượng: 1.03 MB
Số lần tải: 3633
Trang 437 của 512

Danh mục

Đăng nhập