Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1295 -TCCB V/v thành lập tổ chuyên môn ở trường trung học CV 1295 -TCCB V/v thành lập tổ chuyên môn ở trường trung học

hot!
Ngày đăng: 29/09/2011
Dung lượng: 35.32 kB
Số lần tải: 3502

CV 1280 - TCCB Về việc tuyển dụng viên chức TTGDTX huyện Bình Đại. CV 1280 - TCCB Về việc tuyển dụng viên chức TTGDTX huyện Bình Đại.

hot!
Ngày đăng: 27/09/2011
Dung lượng: 36.31 kB
Số lần tải: 2323

Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp của tỉnh Bến Tre.... Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp của tỉnh Bến Tre....

hot!
Ngày đăng: 26/09/2011
Dung lượng: 198.65 kB
Số lần tải: 3899

CV 1273 - VP  V/v họp trực tuyến giao ban lần I năm học 2011 - 2012. CV 1273 - VP V/v họp trực tuyến giao ban lần I năm học 2011 - 2012.

hot!
Ngày đăng: 26/09/2011
Dung lượng: 60.89 kB
Số lần tải: 2640

Kế hoạch liên tịch tổ chức thi vẽ tranh trong trường học. Kế hoạch liên tịch tổ chức thi vẽ tranh trong trường học.

hot!
Ngày đăng: 26/09/2011
Dung lượng: 94.62 kB
Số lần tải: 2240

QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường chuyên Bến Tre. QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường chuyên Bến Tre.

hot!
Ngày đăng: 26/09/2011
Dung lượng: 113.91 kB
Số lần tải: 2825

Quyết định V/v Thành lập đoàn thanh tra toàn diện TT.GTX Bình Đại. Quyết định V/v Thành lập đoàn thanh tra toàn diện TT.GTX Bình Đại.

hot!
Ngày đăng: 23/09/2011
Dung lượng: 95.96 kB
Số lần tải: 2709

toàn cảnh  Nguyện vọng 3 toàn cảnh Nguyện vọng 3

hot!
Ngày đăng: 23/09/2011
Dung lượng: 77 kB
Số lần tải: 2323

file kèm công văn 1254 - TX file kèm công văn 1254 - TX

hot!
Ngày đăng: 22/09/2011
Dung lượng: 44.5 kB
Số lần tải: 2094

Biểu mẫu kèm công văn 1254 - TX Biểu mẫu kèm công văn 1254 - TX

hot!
Ngày đăng: 22/09/2011
Dung lượng: 46.5 kB
Số lần tải: 2077
Trang 435 của 516

Danh mục

Đăng nhập