Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 982-VP ngày 30/8/10 v/v chuẩn bị họp trực tuyến. CV 982-VP ngày 30/8/10 v/v chuẩn bị họp trực tuyến.

hot!
Ngày đăng: 30/08/2010
Dung lượng: 31.73 kB
Số lần tải: 2192

CV 981- KHTC ngày 30/8/10 v/v kinh phí tập huấn phần mềm VEMIS. CV 981- KHTC ngày 30/8/10 v/v kinh phí tập huấn phần mềm VEMIS.

hot!
Ngày đăng: 30/08/2010
Dung lượng: 26.75 kB
Số lần tải: 2128

CV 973-VP v/v xin ý kiến các SKKN xếp loại A cấp tỉnh CV 973-VP v/v xin ý kiến các SKKN xếp loại A cấp tỉnh

hot!
Ngày đăng: 27/08/2010
Dung lượng: 2.34 MB
Số lần tải: 3359

CV 971- VP ngày 26/8/10 v/v chuẩn bị hội nghị giao ban lần thứ 1. CV 971- VP ngày 26/8/10 v/v chuẩn bị hội nghị giao ban lần thứ 1.

hot!
Ngày đăng: 26/08/2010
Dung lượng: 45.98 kB
Số lần tải: 2111

Thông tin xét tuyển NV2 vào các trường ĐH-CĐ. Thông tin xét tuyển NV2 vào các trường ĐH-CĐ.

hot!
Ngày đăng: 26/08/2010
Dung lượng: 191.63 kB
Số lần tải: 2221

Thông báo thông tin xét tuyển NV2 vào các trường ĐH-CĐ. Thông báo thông tin xét tuyển NV2 vào các trường ĐH-CĐ.

hot!
Ngày đăng: 26/08/2010
Dung lượng: 44.14 kB
Số lần tải: 2226

CV 964- VP ngày 25/8/10 v/v mời dự họp chuẩn bị năm học 2010-2011. CV 964- VP ngày 25/8/10 v/v mời dự họp chuẩn bị năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 25/08/2010
Dung lượng: 28.48 kB
Số lần tải: 2503

CV 959-TrH ngày 25/8/10 v/v cung cấp dữ liệu Chương trình PISA. CV 959-TrH ngày 25/8/10 v/v cung cấp dữ liệu Chương trình PISA.

hot!
Ngày đăng: 25/08/2010
Dung lượng: 125.63 kB
Số lần tải: 2329

Gửi Trung tâm GDTX tỉnh, huyện và thành phố_Góp ý Tiêu chí thi đua Gửi Trung tâm GDTX tỉnh, huyện và thành phố_Góp ý Tiêu chí thi đua

hot!
Ngày đăng: 24/08/2010
Dung lượng: 197.34 kB
Số lần tải: 1828

Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm 2010-2011. Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 24/08/2010
Dung lượng: 199.12 kB
Số lần tải: 4693

CV của ĐH Trà Vinh v/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ nghiên cứu sinh... CV của ĐH Trà Vinh v/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ nghiên cứu sinh...

hot!
Ngày đăng: 24/08/2010
Dung lượng: 68.87 kB
Số lần tải: 2192

QĐ cử CB làm nhiệm vụ thanh tra coi, chấm thi nghề phổ thông. QĐ cử CB làm nhiệm vụ thanh tra coi, chấm thi nghề phổ thông.

hot!
Ngày đăng: 24/08/2010
Dung lượng: 83.38 kB
Số lần tải: 2580

CV 953-CN ngày 24/8/10 v/v thu thập danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH-CĐ. CV 953-CN ngày 24/8/10 v/v thu thập danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH-CĐ.

hot!
Ngày đăng: 24/08/2010
Dung lượng: 48.25 kB
Số lần tải: 2236

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 của GDTX Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 của GDTX

hot!
Ngày đăng: 24/08/2010
Dung lượng: 485.43 kB
Số lần tải: 2004
Trang 435 của 468

Danh mục

Đăng nhập