Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2011-2012. Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2011-2012.

hot!
Ngày đăng: 12/09/2011
Dung lượng: 586.25 kB
Số lần tải: 4223

CV 1187 - TrH ngày 12/9/2011 V/v triển khai chương trình "Khi tôi 18" CV 1187 - TrH ngày 12/9/2011 V/v triển khai chương trình "Khi tôi 18"

hot!
Ngày đăng: 12/09/2011
Dung lượng: 94.18 kB
Số lần tải: 2416

CV 1168 - TCCB V/v Báo cáo thống kê CV 1168 - TCCB V/v Báo cáo thống kê

hot!
Ngày đăng: 07/09/2011
Dung lượng: 531.38 kB
Số lần tải: 3308

CV 1166 - VP V/v treo băngrol kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam. CV 1166 - VP V/v treo băngrol kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam.

hot!
Ngày đăng: 07/09/2011
Dung lượng: 27.66 kB
Số lần tải: 2283

File kèm CV 1164 TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. File kèm CV 1164 TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT.

hot!
Ngày đăng: 06/09/2011
Dung lượng: 1.09 MB
Số lần tải: 6926

CV 1164 - TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT CV 1164 - TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT

hot!
Ngày đăng: 06/09/2011
Dung lượng: 64.08 kB
Số lần tải: 3910

GM họp ban quản lý các lớp năng khiếu thể thao trong trường PT. GM họp ban quản lý các lớp năng khiếu thể thao trong trường PT.

hot!
Ngày đăng: 05/09/2011
Dung lượng: 31.19 kB
Số lần tải: 2074

CV 1157 - TX V/v Tổ chức hoạt động Trung thu năm 2011. CV 1157 - TX V/v Tổ chức hoạt động Trung thu năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 05/09/2011
Dung lượng: 243.78 kB
Số lần tải: 3088
Trang 434 của 512

Danh mục

Đăng nhập