Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông báo Về việc nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên Thông báo Về việc nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên

hot!
Ngày đăng: 13/09/2011
Dung lượng: 135.17 kB
Số lần tải: 2541

Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2011-2012. Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2011-2012.

hot!
Ngày đăng: 12/09/2011
Dung lượng: 586.25 kB
Số lần tải: 4219

CV 1187 - TrH ngày 12/9/2011 V/v triển khai chương trình "Khi tôi 18" CV 1187 - TrH ngày 12/9/2011 V/v triển khai chương trình "Khi tôi 18"

hot!
Ngày đăng: 12/09/2011
Dung lượng: 94.18 kB
Số lần tải: 2411

CV 1168 - TCCB V/v Báo cáo thống kê CV 1168 - TCCB V/v Báo cáo thống kê

hot!
Ngày đăng: 07/09/2011
Dung lượng: 531.38 kB
Số lần tải: 3305

CV 1166 - VP V/v treo băngrol kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam. CV 1166 - VP V/v treo băngrol kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam.

hot!
Ngày đăng: 07/09/2011
Dung lượng: 27.66 kB
Số lần tải: 2279

File kèm CV 1164 TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. File kèm CV 1164 TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT.

hot!
Ngày đăng: 06/09/2011
Dung lượng: 1.09 MB
Số lần tải: 6920

CV 1164 - TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT CV 1164 - TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT

hot!
Ngày đăng: 06/09/2011
Dung lượng: 64.08 kB
Số lần tải: 3904
Trang 432 của 510

Danh mục

Đăng nhập