Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1308 - TH V/v tập huấn triển khai thực hiện TT 14/2011/TT-BGDĐT. CV 1308 - TH V/v tập huấn triển khai thực hiện TT 14/2011/TT-BGDĐT.

hot!
Ngày đăng: 04/10/2011
Dung lượng: 42.17 kB
Số lần tải: 2638

KH triển khai thực hiện Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. KH triển khai thực hiện Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

hot!
Ngày đăng: 03/10/2011
Dung lượng: 170.99 kB
Số lần tải: 2518

Danh sách các đơn vị trực thuộc nhận bằng khen UBND tỉnh. Danh sách các đơn vị trực thuộc nhận bằng khen UBND tỉnh.

hot!
Ngày đăng: 03/10/2011
Dung lượng: 737.93 kB
Số lần tải: 4255

CV 1297 -TCCB V/v cử bổ sung CBGV dự lớp đào tạo cử nhân ngành QLGD. CV 1297 -TCCB V/v cử bổ sung CBGV dự lớp đào tạo cử nhân ngành QLGD.

hot!
Ngày đăng: 30/09/2011
Dung lượng: 222.29 kB
Số lần tải: 4352

CV 1296 V/v Ứng phó với bão, lũ. CV 1296 V/v Ứng phó với bão, lũ.

hot!
Ngày đăng: 29/09/2011
Dung lượng: 69.8 kB
Số lần tải: 2781

Hướng dẫn thi đua ngành GDĐT năm học 2011-2012. Hướng dẫn thi đua ngành GDĐT năm học 2011-2012.

hot!
Ngày đăng: 29/09/2011
Dung lượng: 1.6 MB
Số lần tải: 5801

CV 1295 -TCCB V/v thành lập tổ chuyên môn ở trường trung học CV 1295 -TCCB V/v thành lập tổ chuyên môn ở trường trung học

hot!
Ngày đăng: 29/09/2011
Dung lượng: 35.32 kB
Số lần tải: 3474

CV 1280 - TCCB Về việc tuyển dụng viên chức TTGDTX huyện Bình Đại. CV 1280 - TCCB Về việc tuyển dụng viên chức TTGDTX huyện Bình Đại.

hot!
Ngày đăng: 27/09/2011
Dung lượng: 36.31 kB
Số lần tải: 2301
Trang 431 của 512

Danh mục

Đăng nhập