Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông báo lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020. Thông báo lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020.

hot!
Ngày đăng: 31/07/2019
Dung lượng: 2.93 MB
Số lần tải: 1359

CV số 1289_VP v/v thực hiện thông tin, báo cáo. CV số 1289_VP v/v thực hiện thông tin, báo cáo.

hot!
Ngày đăng: 31/07/2019
Dung lượng: 962.25 kB
Số lần tải: 639

Thông báo nhắc nhở nộp báo cáo thống kê tốt nghiệp THPT Thông báo nhắc nhở nộp báo cáo thống kê tốt nghiệp THPT

hot!
Ngày đăng: 29/07/2019
Dung lượng: 27.5 kB
Số lần tải: 494

Thông tư 06/2019/TT-BNV và Thông tư 07/2019/TT-BNV kèm theo Thông tư 06/2019/TT-BNV và Thông tư 07/2019/TT-BNV kèm theo

hot!
Ngày đăng: 26/07/2019
Dung lượng: 11.48 MB
Số lần tải: 2362

Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2019 - 2020 Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2019 - 2020

hot!
Ngày đăng: 22/07/2019
Dung lượng: 71 kB
Số lần tải: 624

Kính gửi các đơn vị nghiên cứu và góp ý trong hội nghị tổng kết năm học

QĐ v/v cử giáo viên tham gia lớp tập huấn GDQP-AN năm 2019 QĐ v/v cử giáo viên tham gia lớp tập huấn GDQP-AN năm 2019

hot!
Ngày đăng: 22/07/2019
Dung lượng: 701.54 kB
Số lần tải: 910
Trang 4 của 469

Danh mục

Đăng nhập