Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 455-VP v/v triển khai sử dụng phần mềm VNPT-Ioffice. CV số 455-VP v/v triển khai sử dụng phần mềm VNPT-Ioffice.

hot!
Ngày đăng: 29/03/2019
Dung lượng: 291.35 kB
Số lần tải: 770

CV số 467_TrH-TX v/v triển khai giảng dạy ngôn ngữ lập trình Scratch CV số 467_TrH-TX v/v triển khai giảng dạy ngôn ngữ lập trình Scratch

hot!
Ngày đăng: 28/03/2019
Dung lượng: 488.96 kB
Số lần tải: 583

Công văn 440 triệu tập Hội nghị thi năm 2019 (28-29.3.2019) Công văn 440 triệu tập Hội nghị thi năm 2019 (28-29.3.2019)

hot!
Ngày đăng: 22/03/2019
Dung lượng: 182.82 kB
Số lần tải: 2021

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020

hot!
Ngày đăng: 22/03/2019
Dung lượng: 2.82 MB
Số lần tải: 3084

Công văn 417 v/v tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Công văn 417 v/v tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

hot!
Ngày đăng: 20/03/2019
Dung lượng: 371.19 kB
Số lần tải: 1137
Trang 4 của 455

Danh mục

Đăng nhập