Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 135 - KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí IV năm 2018 CV 135 - KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí IV năm 2018

hot!
Ngày đăng: 11/02/2019
Dung lượng: 155.43 kB
Số lần tải: 655

Quyết định thanh tra trường THPT Phan Liêm Quyết định thanh tra trường THPT Phan Liêm

hot!
Ngày đăng: 11/02/2019
Dung lượng: 224.04 kB
Số lần tải: 939

CV số 167_MN v/v triển khai các văn bản QPPL về Giáo dục Mầm non CV số 167_MN v/v triển khai các văn bản QPPL về Giáo dục Mầm non

hot!
Ngày đăng: 11/02/2019
Dung lượng: 599.27 kB
Số lần tải: 682

Tài liệu tập huấn KĐCLGD (Theo Kế hoạch số 129) Tài liệu tập huấn KĐCLGD (Theo Kế hoạch số 129)

hot!
Ngày đăng: 11/02/2019
Dung lượng: 23.94 MB
Số lần tải: 4115

Bài thi mẫu đánh giá năng lực tại ĐHQG Bài thi mẫu đánh giá năng lực tại ĐHQG

hot!
Ngày đăng: 30/01/2019
Dung lượng: 1.86 MB
Số lần tải: 1401

Thông tin về kỳ thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM năm 2019 Thông tin về kỳ thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM năm 2019

hot!
Ngày đăng: 30/01/2019
Dung lượng: 560.46 kB
Số lần tải: 1199

Kết luận thanh tra trường THPT Mạc Đĩnh Chi Kết luận thanh tra trường THPT Mạc Đĩnh Chi

hot!
Ngày đăng: 30/01/2019
Dung lượng: 1.59 MB
Số lần tải: 908

Biểu mẫu kèm theo CV 158/SGD&ĐT-GDTH Biểu mẫu kèm theo CV 158/SGD&ĐT-GDTH

hot!
Ngày đăng: 29/01/2019
Dung lượng: 43.5 kB
Số lần tải: 602

Kết luận thanh tra trường THPT Trương Vĩnh Ký Kết luận thanh tra trường THPT Trương Vĩnh Ký

hot!
Ngày đăng: 28/01/2019
Dung lượng: 1.87 MB
Số lần tải: 836

Tài liệu tập huấn KĐCLGD - Trường Phổ thông Tài liệu tập huấn KĐCLGD - Trường Phổ thông

hot!
Ngày đăng: 25/01/2019
Dung lượng: 9.62 MB
Số lần tải: 2761

Tài liệu tập huấn KĐCLGD - Trường mầm non Tài liệu tập huấn KĐCLGD - Trường mầm non

hot!
Ngày đăng: 25/01/2019
Dung lượng: 775.25 kB
Số lần tải: 1127
Trang 9 của 455

Danh mục

Đăng nhập