Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2019 Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2019

hot!
Ngày đăng: 27/06/2019
Dung lượng: 12.5 MB
Số lần tải: 1041

QĐ v/v thành lập Ban tổ chức hội thao học sinh hè năm 2019 QĐ v/v thành lập Ban tổ chức hội thao học sinh hè năm 2019

hot!
Ngày đăng: 26/06/2019
Dung lượng: 984.44 kB
Số lần tải: 669

CV số 1020_VP v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 CV số 1020_VP v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020

hot!
Ngày đăng: 20/06/2019
Dung lượng: 265.84 kB
Số lần tải: 512

Thông báo danh sách các trường chưa nộp báo cáo thống kê cuối năm học 2018-2019 theo công văn số 833/SGD&ĐT-KHTC Thông báo danh sách các trường chưa nộp báo cáo thống kê cuối năm học 2018-2019 theo công văn số 833/SGD&ĐT-KHTC

hot!
Ngày đăng: 19/06/2019
Dung lượng: 48.5 kB
Số lần tải: 1124

Đề nghị các trường khẩn trương gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch Tài chính

CV số 1007_TCCB v/v kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ CV số 1007_TCCB v/v kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ

hot!
Ngày đăng: 19/06/2019
Dung lượng: 206.18 kB
Số lần tải: 1145

Triển khai thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT QG năm 2019 Triển khai thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT QG năm 2019

hot!
Ngày đăng: 19/06/2019
Dung lượng: 101.93 kB
Số lần tải: 576
Trang 7 của 469

Danh mục

Đăng nhập