Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn 22/SGD&ĐT-GDMN về việc Hường dẫn Tổng kết Kế hoạch phát triển GDMN ... Công văn 22/SGD&ĐT-GDMN về việc Hường dẫn Tổng kết Kế hoạch phát triển GDMN ...

hot!
Ngày đăng: 08/01/2010
Dung lượng: 85.36 kB
Số lần tải: 3069

Công văn 22/SGD&ĐT-GDMN ngày 08/01/2010 về việc Hường dẫn Tổng kết Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2010

Công văn 23/SGD&ĐT-GDTX Về việc Hướng dẫn triển khai tài liệu .... Công văn 23/SGD&ĐT-GDTX Về việc Hướng dẫn triển khai tài liệu ....

hot!
Ngày đăng: 08/01/2010
Dung lượng: 56.37 kB
Số lần tải: 3145

Công văn 23/SGD&ĐT-GDTX ngày 08/01/2010 Về việc Hướng dẫn triển khai tài liệu "Giáo dục  bảo vệ môi trường trong các TT GDTX"

Công văn 1505/SGD&ĐT_GDTH về việc kiểm tra giao viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2009 - 2010 Công văn 1505/SGD&ĐT_GDTH về việc kiểm tra giao viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2009 - 2010

hot!
Ngày đăng: 06/01/2010
Dung lượng: 1.25 MB
Số lần tải: 4323

Công văn 1505/SGD&ĐT_GDTH ngày 31/12/2009 về việc kiểm tra giao viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2009 - 2010

Công Văn 22/SGD&ĐT-GDTrH về việc Kết quả Hội thảo đành giá thực trạng dạy học Tiếng Anh... Công Văn 22/SGD&ĐT-GDTrH về việc Kết quả Hội thảo đành giá thực trạng dạy học Tiếng Anh...

hot!
Ngày đăng: 06/01/2010
Dung lượng: 511.98 kB
Số lần tải: 3951

Công Văn 22/SGD&ĐT-GDTrH ngày 06/01.2010 về việc Kết quả Hội thảo đành giá thực trạng dạy học Tiếng Anh ở các trường THCS.

Quyết định 02/QĐ-SGD&ĐT về việc điều động CB-GV thanh tra Quản lý chuyên môn.... Quyết định 02/QĐ-SGD&ĐT về việc điều động CB-GV thanh tra Quản lý chuyên môn....

hot!
Ngày đăng: 06/01/2010
Dung lượng: 80.43 kB
Số lần tải: 3965

Quyết định 02/QĐ-SGD&ĐT ngày 06/01/2010 về việc điều động CB-GV thanh tra Quản lý chuyên môn trường PT Hermann Gmeiner

Công Văn 17/SGD&ĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2009 - 2010 Công Văn 17/SGD&ĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2009 - 2010

hot!
Ngày đăng: 05/01/2010
Dung lượng: 164.12 kB
Số lần tải: 3099

Công văn số 17/SGD&ĐT-GDTrH ngày 05/01/2010 về việc Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2009 - 2010

icon Biểu mẫu và hướng dẫn báo cáo sơ kết (kèm theo công văn số 17/SGD&ĐT-GDTrH)

Thông báo sô 1276/TB-SLĐTBXH về việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp Thông báo sô 1276/TB-SLĐTBXH về việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

hot!
Ngày đăng: 05/01/2010
Dung lượng: 46.61 kB
Số lần tải: 3263

Thông báo sô 1276/TB-SLĐTBXH ngày 30/12/2009 về việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

Công văn số 1507/SGD&ĐT-GDTrH về Danh sách giáo viên đăng ký kiểm tra, công nhận .... Công văn số 1507/SGD&ĐT-GDTrH về Danh sách giáo viên đăng ký kiểm tra, công nhận ....

hot!
Ngày đăng: 05/01/2010
Dung lượng: 1.15 MB
Số lần tải: 4010

Công văn số 1507/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/12/2009 về Danh sách giáo viên đăng ký kiểm tra, công nhận giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT năm học 2009 - 2010

Công văn số 12/SGD&ĐT-GDTrH về việc khảo sát, nắm tình hình dạy và học tiếng Anh và Toán cấp THPT Công văn số 12/SGD&ĐT-GDTrH về việc khảo sát, nắm tình hình dạy và học tiếng Anh và Toán cấp THPT

hot!
Ngày đăng: 05/01/2010
Dung lượng: 49.95 kB
Số lần tải: 3072

Công văn số 12/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/01/2009 về việc khảo sát, nắm tình hình dạy và học tiếng Anh và Toán cấp THPT

Biểu mẩu kèm theo công văn số 02/SGD&ĐT-KHTC Biểu mẩu kèm theo công văn số 02/SGD&ĐT-KHTC

hot!
Ngày đăng: 05/01/2010
Dung lượng: 1.16 MB
Số lần tải: 2904

Biểu mẩu kèm theo công văn số 02/SGD&ĐT-KHTC ngày 04/01/2010 về việc báo cáo thống kê định kỳ nằm học 2009 - 2010

Công văn 09 ngày 04/01/2010 v/v nhắc nhở kiểm kê tài sản. Công văn 09 ngày 04/01/2010 v/v nhắc nhở kiểm kê tài sản.

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 47.02 kB
Số lần tải: 3347

Kế hoạch phân bổ dự toán năm 2010. Kế hoạch phân bổ dự toán năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 157.14 kB
Số lần tải: 3255
Trang 517 của 525

Danh mục

Đăng nhập