Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 717 của BGDĐT hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của TT 32... CV 717 của BGDĐT hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của TT 32...

hot!
Ngày đăng: 22/02/2010
Dung lượng: 86.21 kB
Số lần tải: 5606

Hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của TT 32 qui định đánh giá và xếp loại HSTH.

Báo cáo họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010. Báo cáo họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 22/02/2010
Dung lượng: 839.24 kB
Số lần tải: 3022

Báo cáo 12/BC-SGDĐT ngày 12/2/2010 v/v họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010. Báo cáo 12/BC-SGDĐT ngày 12/2/2010 v/v họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 12/02/2010
Dung lượng: 839.85 kB
Số lần tải: 3479

Đề nghị  các phòng GD&ĐT báo cáo số liệu công tác phổ cập... Đề nghị các phòng GD&ĐT báo cáo số liệu công tác phổ cập...

hot!
Ngày đăng: 09/02/2010
Dung lượng: 25 kB
Số lần tải: 2891

Báo cáo số liệu công tác phổ cập về Sở GD&ĐT (phòng Kế hoạch tài chính) theo mẫu đính kèm trước ngày 3/3/2010.

Biểu mẩu kèm theo công văn số 128/SGD&ĐT-KHTC ngày 8/2/2010 Biểu mẩu kèm theo công văn số 128/SGD&ĐT-KHTC ngày 8/2/2010

hot!
Ngày đăng: 08/02/2010
Dung lượng: 24.33 kB
Số lần tải: 2866

Công văn số 127/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Hướng dẫn coi thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS ... Công văn số 127/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Hướng dẫn coi thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS ...

hot!
Ngày đăng: 08/02/2010
Dung lượng: 72.04 kB
Số lần tải: 3046

Công văn số 127/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 08/02/2010 của Sở GD&ĐT V/v Hướng dẫn coi thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2009-2010

Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Lê Anh Xuân. Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Lê Anh Xuân.

hot!
Ngày đăng: 08/02/2010
Dung lượng: 164.41 kB
Số lần tải: 3163

Quyết định thay thế CTVTTr thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo. Quyết định thay thế CTVTTr thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

hot!
Ngày đăng: 08/02/2010
Dung lượng: 50.01 kB
Số lần tải: 3258

Công văn 124/SGDĐT-VP ngày 8/02/2010 v/v dời ngày nộp SKKN. Công văn 124/SGDĐT-VP ngày 8/02/2010 v/v dời ngày nộp SKKN.

hot!
Ngày đăng: 08/02/2010
Dung lượng: 22.21 kB
Số lần tải: 3238
Trang 514 của 525

Danh mục

Đăng nhập