Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn 222/SGDĐT-GDCN ngày 12/3/10 v/v hướng dẫn công tác TS ĐH-CĐ-TCCN. Công văn 222/SGDĐT-GDCN ngày 12/3/10 v/v hướng dẫn công tác TS ĐH-CĐ-TCCN.

hot!
Ngày đăng: 12/03/2010
Dung lượng: 422.27 kB
Số lần tải: 2982

Công văn 95 của BHXH v/v tỉ lệ % xử lý vi phạm nộp BHXH,BHYT. Công văn 95 của BHXH v/v tỉ lệ % xử lý vi phạm nộp BHXH,BHYT.

hot!
Ngày đăng: 08/03/2010
Dung lượng: 43.07 kB
Số lần tải: 2984

Công văn 185/SGDĐT-KHTC ngày 4/3/2010 v/v thực hiện chế độ báo cáo ĐA KCHTLH&NCVGV. Công văn 185/SGDĐT-KHTC ngày 4/3/2010 v/v thực hiện chế độ báo cáo ĐA KCHTLH&NCVGV.

hot!
Ngày đăng: 04/03/2010
Dung lượng: 144.25 kB
Số lần tải: 3459

Báo cáo tình hình triển khai Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.

Công văn 181/SGDĐT-GDMN ngày 2/3/2010 v/v lựa chọn CBQLMN giao lưu "CBQLCSGDMN..." Công văn 181/SGDĐT-GDMN ngày 2/3/2010 v/v lựa chọn CBQLMN giao lưu "CBQLCSGDMN..."

hot!
Ngày đăng: 02/03/2010
Dung lượng: 71.23 kB
Số lần tải: 3156

V/v lựa chọn CBQLMN giao lưu "Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non giỏi toàn quốc"

Trang 512 của 525

Danh mục

Đăng nhập