Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 793-TH ngày 20/7/10 v/v tuyển Điều phối viên cộng đồng cho SEQAP. CV 793-TH ngày 20/7/10 v/v tuyển Điều phối viên cộng đồng cho SEQAP.

hot!
Ngày đăng: 21/07/2010
Dung lượng: 49.69 kB
Số lần tải: 2624

CV 772 ngày 19/7/10 v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông kì 2.. CV 772 ngày 19/7/10 v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông kì 2..

hot!
Ngày đăng: 19/07/2010
Dung lượng: 164.65 kB
Số lần tải: 3026

CV 771 ngày 16/7/10 v/v tập huấn chuẩn hiệu trưởng CV 771 ngày 16/7/10 v/v tập huấn chuẩn hiệu trưởng

hot!
Ngày đăng: 16/07/2010
Dung lượng: 107.46 kB
Số lần tải: 3850

CV 770 ngày 16/7/10 v/v tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên. CV 770 ngày 16/7/10 v/v tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

hot!
Ngày đăng: 16/07/2010
Dung lượng: 120.75 kB
Số lần tải: 4661

Công văn Hướng dẫn về phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 Công văn Hướng dẫn về phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10

hot!
Ngày đăng: 16/07/2010
Dung lượng: 76.86 kB
Số lần tải: 2650

Công văn 763/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 16/7/2010 V/v Hướng dẫn về phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT khóa ngày 14/7/2010.

icon Mẫu đề nghị phúc khảo Tuyển sinh 10

CV 761 ngày 15/7/10 v/v tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng dạy tiếng Anh... CV 761 ngày 15/7/10 v/v tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng dạy tiếng Anh...

hot!
Ngày đăng: 15/07/2010
Dung lượng: 237.12 kB
Số lần tải: 3128

GM dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010. GM dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 13/07/2010
Dung lượng: 30.6 kB
Số lần tải: 2714

TB nộp hồ sơ nhận xét, đánh giá CBQL, GV-NV. TB nộp hồ sơ nhận xét, đánh giá CBQL, GV-NV.

hot!
Ngày đăng: 13/07/2010
Dung lượng: 29.37 kB
Số lần tải: 3148

CV 748 ngày 13/7/10 v/v xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2011. CV 748 ngày 13/7/10 v/v xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 13/07/2010
Dung lượng: 160.29 kB
Số lần tải: 3448

CV 747 ngày 12/7/10 v/v tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. CV 747 ngày 12/7/10 v/v tổ chức Hội khỏe Phù Đổng.

hot!
Ngày đăng: 13/07/2010
Dung lượng: 53.98 kB
Số lần tải: 2496

CV 734 ngày 9/7/10 v/v tập huấn GV cốt cán môn tiếng Pháp cấp THPT. CV 734 ngày 9/7/10 v/v tập huấn GV cốt cán môn tiếng Pháp cấp THPT.

hot!
Ngày đăng: 09/07/2010
Dung lượng: 62.89 kB
Số lần tải: 2623
Trang 509 của 537

Danh mục

Đăng nhập