Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ thành lập HĐ phúc khảo bài thi TN THPT. QĐ thành lập HĐ phúc khảo bài thi TN THPT.

hot!
Ngày đăng: 23/06/2010
Dung lượng: 138.41 kB
Số lần tải: 3101

Quỹ học bổng "PVFC-Thắp sáng niềm tin". Quỹ học bổng "PVFC-Thắp sáng niềm tin".

hot!
Ngày đăng: 22/06/2010
Dung lượng: 117.21 kB
Số lần tải: 2723

CV 667 ngày 22/6/10 v/v dự kiến CBGV thanh tra thi tuyển sinh 10. CV 667 ngày 22/6/10 v/v dự kiến CBGV thanh tra thi tuyển sinh 10.

hot!
Ngày đăng: 22/06/2010
Dung lượng: 168.34 kB
Số lần tải: 3417

QĐ mở lớp BD HT.T.PT theo hình thức liên kết (Lớp 4-7) QĐ mở lớp BD HT.T.PT theo hình thức liên kết (Lớp 4-7)

hot!
Ngày đăng: 18/06/2010
Dung lượng: 613.72 kB
Số lần tải: 3482

QĐ mở lớp BD HT.T.PT theo hình thức liên kết (Lớp 1-3) QĐ mở lớp BD HT.T.PT theo hình thức liên kết (Lớp 1-3)

hot!
Ngày đăng: 18/06/2010
Dung lượng: 495.43 kB
Số lần tải: 3261

CV của Cục thuế v/v kiểm kê ấn chỉ thuế theo định kì. CV của Cục thuế v/v kiểm kê ấn chỉ thuế theo định kì.

hot!
Ngày đăng: 18/06/2010
Dung lượng: 135.1 kB
Số lần tải: 5017

QĐ thành lập BTC lớp tập huấn GV hè môn tiếng Pháp. QĐ thành lập BTC lớp tập huấn GV hè môn tiếng Pháp.

hot!
Ngày đăng: 18/06/2010
Dung lượng: 56.18 kB
Số lần tải: 2564

Công văn 648/SGD&ĐT-KT-QLCLGD ngày 17/6/2010 về việc Hướng dẫn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT... Công văn 648/SGD&ĐT-KT-QLCLGD ngày 17/6/2010 về việc Hướng dẫn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT...

hot!
Ngày đăng: 17/06/2010
Dung lượng: 54.01 kB
Số lần tải: 2503

Công văn 648/SGD&ĐT-KT-QLCLGD ngày 17/6/2010 về việc Hướng dẫn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT khóa ngày 02/6/2010

Mẫu DS phúc khảo bài thi

CV 644 ngày 17/6/10 v/v chi kinh phí tuyển sinh ĐH, CĐ. CV 644 ngày 17/6/10 v/v chi kinh phí tuyển sinh ĐH, CĐ.

hot!
Ngày đăng: 17/06/2010
Dung lượng: 33.59 kB
Số lần tải: 2573

GM dự Đại hội thi đua ngành giáo dục giai đoạn 2005-2010. GM dự Đại hội thi đua ngành giáo dục giai đoạn 2005-2010.

hot!
Ngày đăng: 17/06/2010
Dung lượng: 46.21 kB
Số lần tải: 2923

KH bồi dưỡng hè cho CBQL và GVMN. KH bồi dưỡng hè cho CBQL và GVMN.

hot!
Ngày đăng: 16/06/2010
Dung lượng: 126.37 kB
Số lần tải: 3486

CV 641 ngày 16/6/10 v/v cử CB, GV tham dự lớp bồi dưỡng hè GVMN. CV 641 ngày 16/6/10 v/v cử CB, GV tham dự lớp bồi dưỡng hè GVMN.

hot!
Ngày đăng: 16/06/2010
Dung lượng: 32.63 kB
Số lần tải: 2508

CV 640 ngày 15/6/10 v/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng CBQL. CV 640 ngày 15/6/10 v/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng CBQL.

hot!
Ngày đăng: 16/06/2010
Dung lượng: 50.09 kB
Số lần tải: 2837

CV 633 ngày 14/6/10 v/v góp ý kiến hệ thống thông tin QLGD VNPT-School. CV 633 ngày 14/6/10 v/v góp ý kiến hệ thống thông tin QLGD VNPT-School.

hot!
Ngày đăng: 15/06/2010
Dung lượng: 197.79 kB
Số lần tải: 3245

Danh sách sửa đổi, bổ sung thi chứng chỉ T.A của ĐH Cambridge. Danh sách sửa đổi, bổ sung thi chứng chỉ T.A của ĐH Cambridge.

hot!
Ngày đăng: 15/06/2010
Dung lượng: 203.69 kB
Số lần tải: 2563

Chỉ thị v/v khống chế dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả. Chỉ thị v/v khống chế dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả.

hot!
Ngày đăng: 14/06/2010
Dung lượng: 117.91 kB
Số lần tải: 2734
Trang 506 của 531

Danh mục

Đăng nhập