Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1139_TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức CV số 1139_TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức

hot!
Ngày đăng: 08/07/2019
Dung lượng: 524.21 kB
Số lần tải: 2163

CV số 1108_VP v/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 CV số 1108_VP v/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 03/07/2019
Dung lượng: 592.53 kB
Số lần tải: 809

Thông báo tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ VLVH năm 2019 Thông báo tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ VLVH năm 2019

hot!
Ngày đăng: 03/07/2019
Dung lượng: 80.52 kB
Số lần tải: 632

Thông báo kết quả thực hiện tinh giản biên chế đợt 2/2019 Thông báo kết quả thực hiện tinh giản biên chế đợt 2/2019

hot!
Ngày đăng: 03/07/2019
Dung lượng: 2.02 MB
Số lần tải: 2575

Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

hot!
Ngày đăng: 28/06/2019
Dung lượng: 985.46 kB
Số lần tải: 3183

CV số 1035_TrH-TX v/v tổ chức tập huấn võ cổ truyền năm 2019 CV số 1035_TrH-TX v/v tổ chức tập huấn võ cổ truyền năm 2019

hot!
Ngày đăng: 28/06/2019
Dung lượng: 587.57 kB
Số lần tải: 927

CV số 1083_TCCB v/v tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh CV số 1083_TCCB v/v tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

hot!
Ngày đăng: 28/06/2019
Dung lượng: 722.76 kB
Số lần tải: 1432
Trang 6 của 469

Danh mục

Đăng nhập