Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Quyết định thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập Quyết định thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/11/2018
Dung lượng: 113.15 kB
Số lần tải: 392

CV số 2138_TCCB v/v triển khai thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT CV số 2138_TCCB v/v triển khai thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/11/2018
Dung lượng: 67.71 kB
Số lần tải: 593

CV số 2137_TCCB v/v góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) CV số 2137_TCCB v/v góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

mới! & hot!
Ngày đăng: 15/11/2018
Dung lượng: 185.71 kB
Số lần tải: 496

Giấy mời họp thảo luận dự toán năm 2019 Giấy mời họp thảo luận dự toán năm 2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 13/11/2018
Dung lượng: 274.68 kB
Số lần tải: 1254

CV số 948 v/v thành lập các đoàn đánh giá ngoài trường mầm non CV số 948 v/v thành lập các đoàn đánh giá ngoài trường mầm non

hot!
Ngày đăng: 09/11/2018
Dung lượng: 128.01 kB
Số lần tải: 778

QĐ số 946 v/v thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non QĐ số 946 v/v thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non

hot!
Ngày đăng: 09/11/2018
Dung lượng: 211.37 kB
Số lần tải: 657

CV số 2113_TrH-TX v/v triển khai giảng dạy ngôn ngữ lập trình Scratch CV số 2113_TrH-TX v/v triển khai giảng dạy ngôn ngữ lập trình Scratch

hot!
Ngày đăng: 09/11/2018
Dung lượng: 114.16 kB
Số lần tải: 859

CV số 2111_KHTC v/v triển khai thực hiện công văn số 12006/BTC-QLCS CV số 2111_KHTC v/v triển khai thực hiện công văn số 12006/BTC-QLCS

hot!
Ngày đăng: 08/11/2018
Dung lượng: 3.56 MB
Số lần tải: 1530
Trang 1 của 438

Danh mục

Đăng nhập