Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thời gian biểu lớp tập huấn chuẩn kiến thức kỹ năng Toán THPT. Thời gian biểu lớp tập huấn chuẩn kiến thức kỹ năng Toán THPT.

hot!
Ngày đăng: 27/07/2010
Dung lượng: 231.29 kB
Số lần tải: 2401

CV 821-VP ngày 26/7/10 v/v góp ý dự thảo tổng kết năm học 2009-2010. CV 821-VP ngày 26/7/10 v/v góp ý dự thảo tổng kết năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 26/07/2010
Dung lượng: 1.31 MB
Số lần tải: 2209

CV 810-TrH ngày 23/7/10 v/v tham gia chương trình Giải thưởng Đông Du. CV 810-TrH ngày 23/7/10 v/v tham gia chương trình Giải thưởng Đông Du.

hot!
Ngày đăng: 23/07/2010
Dung lượng: 429.08 kB
Số lần tải: 2003

BC tổng kết năm học về Công nghệ thông tin. BC tổng kết năm học về Công nghệ thông tin.

hot!
Ngày đăng: 22/07/2010
Dung lượng: 421.16 kB
Số lần tải: 2450

CV của Viễn thông Bến Tre v/v triển khai VNPT School.. CV của Viễn thông Bến Tre v/v triển khai VNPT School..

hot!
Ngày đăng: 22/07/2010
Dung lượng: 133.35 kB
Số lần tải: 5645

CV 798-TrH ngày 21/7/10 v/v dạy-học tiếng Pháp ngoại ngữ 2. CV 798-TrH ngày 21/7/10 v/v dạy-học tiếng Pháp ngoại ngữ 2.

hot!
Ngày đăng: 21/07/2010
Dung lượng: 146.84 kB
Số lần tải: 1885

CV 793-TH ngày 20/7/10 v/v tuyển Điều phối viên cộng đồng cho SEQAP. CV 793-TH ngày 20/7/10 v/v tuyển Điều phối viên cộng đồng cho SEQAP.

hot!
Ngày đăng: 21/07/2010
Dung lượng: 49.69 kB
Số lần tải: 2019

CV 772 ngày 19/7/10 v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông kì 2.. CV 772 ngày 19/7/10 v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông kì 2..

hot!
Ngày đăng: 19/07/2010
Dung lượng: 164.65 kB
Số lần tải: 2390

CV 771 ngày 16/7/10 v/v tập huấn chuẩn hiệu trưởng CV 771 ngày 16/7/10 v/v tập huấn chuẩn hiệu trưởng

hot!
Ngày đăng: 16/07/2010
Dung lượng: 107.46 kB
Số lần tải: 3196

CV 770 ngày 16/7/10 v/v tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên. CV 770 ngày 16/7/10 v/v tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

hot!
Ngày đăng: 16/07/2010
Dung lượng: 120.75 kB
Số lần tải: 4027

Công văn Hướng dẫn về phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 Công văn Hướng dẫn về phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10

hot!
Ngày đăng: 16/07/2010
Dung lượng: 76.86 kB
Số lần tải: 2151

Công văn 763/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 16/7/2010 V/v Hướng dẫn về phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT khóa ngày 14/7/2010.

icon Mẫu đề nghị phúc khảo Tuyển sinh 10

Trang 419 của 448

Danh mục

Đăng nhập