Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1857-KHTC v/v triển khai thực hiện các văn bản CV số 1857-KHTC v/v triển khai thực hiện các văn bản

hot!
Ngày đăng: 20/09/2017
Dung lượng: 51.41 kB
Số lần tải: 1217

QĐ v/v cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn GDQP-AN năm 2017 QĐ v/v cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn GDQP-AN năm 2017

hot!
Ngày đăng: 20/09/2017
Dung lượng: 64.87 kB
Số lần tải: 1239

Quyết định v/v thanh tra các khoản thu chi đầu năm học 2017-2018 Quyết định v/v thanh tra các khoản thu chi đầu năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 18/09/2017
Dung lượng: 89.46 kB
Số lần tải: 2165

CV số 1832-VP v/v tổ chức họp giao ban lần 1 năm học 2017-2018 CV số 1832-VP v/v tổ chức họp giao ban lần 1 năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 15/09/2017
Dung lượng: 97.55 kB
Số lần tải: 1576

CV số 1823-VP v/v vận hành thiết bị họp trực tuyến. CV số 1823-VP v/v vận hành thiết bị họp trực tuyến.

hot!
Ngày đăng: 15/09/2017
Dung lượng: 94.03 kB
Số lần tải: 724

CV số 1820-CTTT v/v tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh CV số 1820-CTTT v/v tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

hot!
Ngày đăng: 14/09/2017
Dung lượng: 75.15 kB
Số lần tải: 694
Trang 5 của 389

Danh mục

Đăng nhập