Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Biểu mẫu kèm theo CV1361 Biểu mẫu kèm theo CV1361

hot!
Ngày đăng: 13/07/2018
Dung lượng: 78 kB
Số lần tải: 5217

Tài liệu học tập chính trị hè kèm Công văn số 1355/KH-SGD&ĐT Tài liệu học tập chính trị hè kèm Công văn số 1355/KH-SGD&ĐT

hot!
Ngày đăng: 12/07/2018
Dung lượng: 4.62 MB
Số lần tải: 8298

Kế hoạch 1355-CTTT Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 Kế hoạch 1355-CTTT Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

hot!
Ngày đăng: 11/07/2018
Dung lượng: 307.58 kB
Số lần tải: 5702

CV số 1336_TCCB v/v hướng dẫn giải quyết chế độ đi học CV số 1336_TCCB v/v hướng dẫn giải quyết chế độ đi học

hot!
Ngày đăng: 09/07/2018
Dung lượng: 3.62 MB
Số lần tải: 3972

CV số 1335_TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức CV số 1335_TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức

hot!
Ngày đăng: 09/07/2018
Dung lượng: 157.8 kB
Số lần tải: 2510

CV số 1296_KHTC v/v mời họp về công tác thư viện CV số 1296_KHTC v/v mời họp về công tác thư viện

hot!
Ngày đăng: 09/07/2018
Dung lượng: 119.57 kB
Số lần tải: 1422

CV số 1289_TrH-TX v/v thông báo thời gian, địa điểm tập huấn cho cán bộ, giáo viên trong hè 2017-2018 CV số 1289_TrH-TX v/v thông báo thời gian, địa điểm tập huấn cho cán bộ, giáo viên trong hè 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 06/07/2018
Dung lượng: 5.33 MB
Số lần tải: 33105

Điều chỉnh danh sách CB-GV tham gia tập huấn

CV số 1287_CTTT v/v triển khai thực hiện NĐ 140/2017/NĐ-CP CV số 1287_CTTT v/v triển khai thực hiện NĐ 140/2017/NĐ-CP

hot!
Ngày đăng: 05/07/2018
Dung lượng: 1.76 MB
Số lần tải: 1676
Trang 5 của 425

Danh mục

Đăng nhập