Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kế hoạch liên tịch hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 Kế hoạch liên tịch hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019

hot!
Ngày đăng: 04/01/2019
Dung lượng: 422.61 kB
Số lần tải: 511

Điều chỉnh thời gian

CV số 27_VP v/v tổ chức Họp giao ban lần 2 năm học 2018-2019 CV số 27_VP v/v tổ chức Họp giao ban lần 2 năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 04/01/2019
Dung lượng: 858.04 kB
Số lần tải: 1418

Danh sách CBCCVC đủ điều kiện thực hiện tinh giản biên chế đợt 1/2019 Danh sách CBCCVC đủ điều kiện thực hiện tinh giản biên chế đợt 1/2019

hot!
Ngày đăng: 02/01/2019
Dung lượng: 708.9 kB
Số lần tải: 1839

Bổ sung trang 5

CV 2421-KHTC v/v báo cáo tăng giảm tài sản năm 2018 CV 2421-KHTC v/v báo cáo tăng giảm tài sản năm 2018

hot!
Ngày đăng: 26/12/2018
Dung lượng: 1.91 MB
Số lần tải: 974

Đính kèm Thông tư 144

CV số 2415_KHTC v/v đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018 CV số 2415_KHTC v/v đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018

hot!
Ngày đăng: 26/12/2018
Dung lượng: 204.26 kB
Số lần tải: 947
Trang 5 của 448

Danh mục

Đăng nhập