Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ v/v thành lập ban coi thi THPT QG 2019 QĐ v/v thành lập ban coi thi THPT QG 2019

hot!
Ngày đăng: 10/06/2019
Dung lượng: 183.22 kB
Số lần tải: 1632

CV số 924_KHTC v/v hướng dẫn lập dự toán kinh phí coi thi THPT QG 2019 CV số 924_KHTC v/v hướng dẫn lập dự toán kinh phí coi thi THPT QG 2019

hot!
Ngày đăng: 07/06/2019
Dung lượng: 276.17 kB
Số lần tải: 1139

CV số 922_VP v/v lắp đặt máy bán hàng tự động CV số 922_VP v/v lắp đặt máy bán hàng tự động

hot!
Ngày đăng: 07/06/2019
Dung lượng: 370.64 kB
Số lần tải: 879

CV số 901_TCCB v/v xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2020 CV số 901_TCCB v/v xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2020

hot!
Ngày đăng: 04/06/2019
Dung lượng: 1.69 MB
Số lần tải: 2976

V/v thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019 V/v thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019

hot!
Ngày đăng: 03/06/2019
Dung lượng: 78.57 kB
Số lần tải: 1217

QĐ v/v thành lập đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT QG năm 2019 QĐ v/v thành lập đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT QG năm 2019

hot!
Ngày đăng: 03/06/2019
Dung lượng: 748.54 kB
Số lần tải: 1298

QĐ v/v cử công chức, viên chức đi học lớp TC LLCT-HC khóa 27 QĐ v/v cử công chức, viên chức đi học lớp TC LLCT-HC khóa 27

hot!
Ngày đăng: 03/06/2019
Dung lượng: 331.54 kB
Số lần tải: 1373
Trang 5 của 465

Danh mục

Đăng nhập