Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019 Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 25/09/2018
Dung lượng: 651.81 kB
Số lần tải: 1819

CV số 1827_CTTT v/v phối hợp triển lãm ảnh tại các cơ sở giáo dục CV số 1827_CTTT v/v phối hợp triển lãm ảnh tại các cơ sở giáo dục

hot!
Ngày đăng: 25/09/2018
Dung lượng: 261.29 kB
Số lần tải: 455

CV số 1820_TCCB v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW CV số 1820_TCCB v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

hot!
Ngày đăng: 24/09/2018
Dung lượng: 176.35 kB
Số lần tải: 708

CV số 1805_VP v/v tổ chức Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2018 CV số 1805_VP v/v tổ chức Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2018

hot!
Ngày đăng: 20/09/2018
Dung lượng: 299.14 kB
Số lần tải: 621
Trang 5 của 436

Danh mục

Đăng nhập