Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

File kèm cv 1149-KHTC File kèm cv 1149-KHTC

hot!
Ngày đăng: 01/10/2010
Dung lượng: 42.5 kB
Số lần tải: 1267

File kèm CV 1145-TrH File kèm CV 1145-TrH

hot!
Ngày đăng: 30/09/2010
Dung lượng: 138 kB
Số lần tải: 1429

cv 1145-TrH ngày 30/9/10 v/v báo cáo đầu năm học 2010-2011. cv 1145-TrH ngày 30/9/10 v/v báo cáo đầu năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 30/09/2010
Dung lượng: 56.08 kB
Số lần tải: 1592

Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2010-2011. Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 30/09/2010
Dung lượng: 510.96 kB
Số lần tải: 2436

cv 1132-TrH ngày 29/9/10 v/v tham dự hội thảo du học Pháp. cv 1132-TrH ngày 29/9/10 v/v tham dự hội thảo du học Pháp.

hot!
Ngày đăng: 29/09/2010
Dung lượng: 38.08 kB
Số lần tải: 1393

Flie Dữ liệu Công văn 1131-GDTX Flie Dữ liệu Công văn 1131-GDTX

hot!
Ngày đăng: 28/09/2010
Dung lượng: 10.07 kB
Số lần tải: 1080

Cv 1131-GDTX ngày 28/9/10 V/v Báo cáo, thống kê các TT KTTHHN. Cv 1131-GDTX ngày 28/9/10 V/v Báo cáo, thống kê các TT KTTHHN.

hot!
Ngày đăng: 28/09/2010
Dung lượng: 74.87 kB
Số lần tải: 1373

GM  ngày 28/9/10 V/v làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. GM ngày 28/9/10 V/v làm việc với Thường trực Tỉnh ủy.

hot!
Ngày đăng: 28/09/2010
Dung lượng: 30.41 kB
Số lần tải: 1606

Tiêu chí thi đua-Tiêu chuẩn tập thể TT-TTXS (sửa đổi) Tiêu chí thi đua-Tiêu chuẩn tập thể TT-TTXS (sửa đổi)

hot!
Ngày đăng: 28/09/2010
Dung lượng: 81.91 kB
Số lần tải: 2118

Bảng đăng ký các danh hiệu thi đua có bổ sung cột Tổng cộng.

CV 1124 TrH ngày 28/9/10 V/v Cảnh báo an toàn mạng. CV 1124 TrH ngày 28/9/10 V/v Cảnh báo an toàn mạng.

hot!
Ngày đăng: 28/09/2010
Dung lượng: 39.89 kB
Số lần tải: 1591

CV 1118 TrH ngày 27/9/10 V/v Tham gia cuộc thi hùng biện - học sinh CV 1118 TrH ngày 27/9/10 V/v Tham gia cuộc thi hùng biện - học sinh

hot!
Ngày đăng: 27/09/2010
Dung lượng: 131.79 kB
Số lần tải: 1471

QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Huệ. QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Huệ.

hot!
Ngày đăng: 27/09/2010
Dung lượng: 99.41 kB
Số lần tải: 1813

CV 1114 TTr ngày 27/9/10 V/v bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra CV 1114 TTr ngày 27/9/10 V/v bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra

hot!
Ngày đăng: 27/09/2010
Dung lượng: 181.13 kB
Số lần tải: 2353
Trang 351 của 389

Danh mục

Đăng nhập