Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông báo về tài liệu Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh lớp 10. Thông báo về tài liệu Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh lớp 10.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 32.3 kB
Số lần tải: 2222

CV 373 ngày 20/4/10 v/v điều động viên chức. CV 373 ngày 20/4/10 v/v điều động viên chức.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 68.59 kB
Số lần tải: 2578

CV 372 ngày 20/4/10 v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2010. CV 372 ngày 20/4/10 v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 123.64 kB
Số lần tải: 2237

CV 371 ngày 20/4/10 v/v phê duyệt quy chế. CV 371 ngày 20/4/10 v/v phê duyệt quy chế.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 37.16 kB
Số lần tải: 1836

Bảng tổng hợp chi phí học sau đại học. Bảng tổng hợp chi phí học sau đại học.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2010
Dung lượng: 79.15 kB
Số lần tải: 1805

CV 367 ngày 19/4/10 v/v họp trực tuyến bàn về giải pháp ôn thi TN THPT. CV 367 ngày 19/4/10 v/v họp trực tuyến bàn về giải pháp ôn thi TN THPT.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2010
Dung lượng: 48.62 kB
Số lần tải: 1719

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2010
Dung lượng: 99.63 kB
Số lần tải: 2019

CV 365 ngày 16/4/10 v/v thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. CV 365 ngày 16/4/10 v/v thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

hot!
Ngày đăng: 16/04/2010
Dung lượng: 131.17 kB
Số lần tải: 1909

TB 08 ngày 14/4/10 v/v kiểm tra thi học kì 2. TB 08 ngày 14/4/10 v/v kiểm tra thi học kì 2.

hot!
Ngày đăng: 15/04/2010
Dung lượng: 39.26 kB
Số lần tải: 2046

File kèm Công văn 358 ngày 14/4/2010 File kèm Công văn 358 ngày 14/4/2010

hot!
Ngày đăng: 14/04/2010
Dung lượng: 110.16 kB
Số lần tải: 1407
Trang 351 của 369

Danh mục

Đăng nhập