Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 79 - VP ngày 20/01/11 V/v tổ chức tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. CV 79 - VP ngày 20/01/11 V/v tổ chức tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 20/01/2011
Dung lượng: 83.55 kB
Số lần tải: 2971

CV 74-TCCB ngày 20/01/11 V/v tham dự khóa tập huấn năm 2011. CV 74-TCCB ngày 20/01/11 V/v tham dự khóa tập huấn năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 20/01/2011
Dung lượng: 91.96 kB
Số lần tải: 2674

CV 65-TrH ngày 17/01/11 v/v thi vòng 20 cuộc thi Olympic tiếng Anh. CV 65-TrH ngày 17/01/11 v/v thi vòng 20 cuộc thi Olympic tiếng Anh.

hot!
Ngày đăng: 18/01/2011
Dung lượng: 176.86 kB
Số lần tải: 1700

CV 57-TTr  ngày 13/1/11 v/v thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo đợt II. CV 57-TTr ngày 13/1/11 v/v thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo đợt II.

hot!
Ngày đăng: 13/01/2011
Dung lượng: 40.26 kB
Số lần tải: 2977

TB 04 - KHTC thông báo lịch quyết toán quí VI năm 2010. TB 04 - KHTC thông báo lịch quyết toán quí VI năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 12/01/2011
Dung lượng: 99.93 kB
Số lần tải: 1881

TB 03 - KHTC V/v thẩm tra qui chế chi tiêu nội bộ năm 2011. TB 03 - KHTC V/v thẩm tra qui chế chi tiêu nội bộ năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 12/01/2011
Dung lượng: 33.42 kB
Số lần tải: 2052
Trang 351 của 400

Danh mục

Đăng nhập