Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019

hot!
Ngày đăng: 22/11/2018
Dung lượng: 1.74 MB
Số lần tải: 3246

Quyết định thanh tra trường THPT Nguyễn Thị Định Quyết định thanh tra trường THPT Nguyễn Thị Định

hot!
Ngày đăng: 19/11/2018
Dung lượng: 121.74 kB
Số lần tải: 722

CV số 2151_VP v/v thực hiện sáng kiến từ năm học 2018-2019 CV số 2151_VP v/v thực hiện sáng kiến từ năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 19/11/2018
Dung lượng: 2.65 MB
Số lần tải: 3349

Quyết định thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập Quyết định thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

hot!
Ngày đăng: 16/11/2018
Dung lượng: 113.15 kB
Số lần tải: 852

CV số 2138_TCCB v/v triển khai thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT CV số 2138_TCCB v/v triển khai thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT

hot!
Ngày đăng: 16/11/2018
Dung lượng: 67.71 kB
Số lần tải: 1170

CV số 2137_TCCB v/v góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) CV số 2137_TCCB v/v góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

hot!
Ngày đăng: 15/11/2018
Dung lượng: 185.71 kB
Số lần tải: 951
Trang 4 của 442

Danh mục

Đăng nhập