Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2017-2018 Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 27/09/2017
Dung lượng: 646.79 kB
Số lần tải: 819

Chương trình và dự thảo báo cáo giao ban lần 1 năm học 2017-2018 Chương trình và dự thảo báo cáo giao ban lần 1 năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 26/09/2017
Dung lượng: 32.96 kB
Số lần tải: 855

CV số 1885-CTTT v/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng CV số 1885-CTTT v/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

hot!
Ngày đăng: 25/09/2017
Dung lượng: 68.55 kB
Số lần tải: 402

CV số 1869-VP v/v hướng dẫn không thực hiện Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT CV số 1869-VP v/v hướng dẫn không thực hiện Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT

hot!
Ngày đăng: 21/09/2017
Dung lượng: 40.26 kB
Số lần tải: 3089

CV số 1864-KHTC v/v chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục công lập CV số 1864-KHTC v/v chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục công lập

hot!
Ngày đăng: 21/09/2017
Dung lượng: 4.76 MB
Số lần tải: 2120

Đính kèm văn bản 821/HD-BHXH-SGD&ĐT

Trang 4 của 389

Danh mục

Đăng nhập