Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1308-TrH v/v rà soát thông tin giáo viên tiếng Anh tham dự các lớp bồi dưỡng năm 2017 CV số 1308-TrH v/v rà soát thông tin giáo viên tiếng Anh tham dự các lớp bồi dưỡng năm 2017

hot!
Ngày đăng: 04/07/2017
Dung lượng: 374 kB
Số lần tải: 1341

Có điều chỉnh danh sách

CV số 1312-TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức. CV số 1312-TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức.

hot!
Ngày đăng: 04/07/2017
Dung lượng: 104.74 kB
Số lần tải: 2577
Trang 3 của 376

Danh mục

Đăng nhập