Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1786-TTr v/v hướng dẫn công tác kiểm tra của năm học 2017-2018 CV số 1786-TTr v/v hướng dẫn công tác kiểm tra của năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 08/09/2017
Dung lượng: 485.96 kB
Số lần tải: 1520

Hướng dẫn thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 Hướng dẫn thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 07/09/2017
Dung lượng: 198.53 kB
Số lần tải: 1650

Thông báo lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 Thông báo lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 07/09/2017
Dung lượng: 463.68 kB
Số lần tải: 1619

Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm học 2017-2018 Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 06/09/2017
Dung lượng: 621.16 kB
Số lần tải: 1801

Hướng dẫn kinh phí hội thi kể chuyện sách thiếu nhi hè năm 2017 Hướng dẫn kinh phí hội thi kể chuyện sách thiếu nhi hè năm 2017

hot!
Ngày đăng: 31/08/2017
Dung lượng: 156.62 kB
Số lần tải: 690

Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018 Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 31/08/2017
Dung lượng: 561.65 kB
Số lần tải: 2900

CV số 1715-CTTT v/v phối hợp tuyên truyền ATGT CV số 1715-CTTT v/v phối hợp tuyên truyền ATGT

hot!
Ngày đăng: 30/08/2017
Dung lượng: 62.81 kB
Số lần tải: 444
Trang 3 của 385

Danh mục

Đăng nhập