Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn số 2187/VP Ứng phó với bão gần bờ Công văn số 2187/VP Ứng phó với bão gần bờ

hot!
Ngày đăng: 22/11/2018
Dung lượng: 514.57 kB
Số lần tải: 1323

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019

hot!
Ngày đăng: 22/11/2018
Dung lượng: 1.74 MB
Số lần tải: 3187

Quyết định thanh tra trường THPT Nguyễn Thị Định Quyết định thanh tra trường THPT Nguyễn Thị Định

hot!
Ngày đăng: 19/11/2018
Dung lượng: 121.74 kB
Số lần tải: 701

CV số 2151_VP v/v thực hiện sáng kiến từ năm học 2018-2019 CV số 2151_VP v/v thực hiện sáng kiến từ năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 19/11/2018
Dung lượng: 2.65 MB
Số lần tải: 3276

Quyết định thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập Quyết định thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

hot!
Ngày đăng: 16/11/2018
Dung lượng: 113.15 kB
Số lần tải: 830

CV số 2138_TCCB v/v triển khai thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT CV số 2138_TCCB v/v triển khai thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT

hot!
Ngày đăng: 16/11/2018
Dung lượng: 67.71 kB
Số lần tải: 1143
Trang 3 của 441

Danh mục

Đăng nhập