Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kết luận thanh tra v/v thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT Chợ Lách Kết luận thanh tra v/v thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT Chợ Lách

hot!
Ngày đăng: 16/03/2017
Dung lượng: 2.09 MB
Số lần tải: 1181

CV 509-KHTC v/v báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo CV 509-KHTC v/v báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo

hot!
Ngày đăng: 15/03/2017
Dung lượng: 92.57 kB
Số lần tải: 325

Biểu mẫu có chỉnh sửa

CV số 502-TH v/v rà soát thống kê tập huấn năm 2016 CV số 502-TH v/v rà soát thống kê tập huấn năm 2016

hot!
Ngày đăng: 14/03/2017
Dung lượng: 231.99 kB
Số lần tải: 1337

CV số 501-TH v/v mời dự tập huấn cho giáo viên tiếng Anh tiểu học CV số 501-TH v/v mời dự tập huấn cho giáo viên tiếng Anh tiểu học

hot!
Ngày đăng: 14/03/2017
Dung lượng: 519.19 kB
Số lần tải: 1205

CV số 488-TCCB v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2017 CV số 488-TCCB v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2017

hot!
Ngày đăng: 13/03/2017
Dung lượng: 288.63 kB
Số lần tải: 1956

CV 487-KTQLCLGD&CNTT v/v thông báo giá tài liệu Thi THPT năm 2017 CV 487-KTQLCLGD&CNTT v/v thông báo giá tài liệu Thi THPT năm 2017

hot!
Ngày đăng: 13/03/2017
Dung lượng: 416.44 kB
Số lần tải: 591
Trang 3 của 361

Danh mục

Đăng nhập