Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 292 TCCB v/v Thông báo danh sách viên chức kế toán chuyển đổi vị trí công tác CV 292 TCCB v/v Thông báo danh sách viên chức kế toán chuyển đổi vị trí công tác

hot!
Ngày đăng: 15/02/2017
Dung lượng: 351.51 kB
Số lần tải: 2233
Tài liệu đang được soạn/cập nhật bởi thành viên và không sẵn sàng vào lúc này.

CV 282-TCCB v/v dự kiến giao biên chế sự nghiệp năm 2017 CV 282-TCCB v/v dự kiến giao biên chế sự nghiệp năm 2017

hot!
Ngày đăng: 14/02/2017
Dung lượng: 96.91 kB
Số lần tải: 1822

Biểu mẫu đính kèm CV lấy ý kiến thăm dò xét tặng danh hiệu NGƯT Biểu mẫu đính kèm CV lấy ý kiến thăm dò xét tặng danh hiệu NGƯT

hot!
Ngày đăng: 13/02/2017
Dung lượng: 37.5 kB
Số lần tải: 352

CV số 256-TX v/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW CV số 256-TX v/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW

hot!
Ngày đăng: 10/02/2017
Dung lượng: 528.63 kB
Số lần tải: 969
Trang 2 của 355

Danh mục

Đăng nhập