Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn 1848-TCCB về việc báo cáo nhanh số liệu năm học 2018 - 2019 Công văn 1848-TCCB về việc báo cáo nhanh số liệu năm học 2018 - 2019

hot!
Ngày đăng: 27/09/2018
Dung lượng: 100.46 kB
Số lần tải: 973

Tài liệu hội nghị giao ban lần 1 (ngày 28/9/2018) Tài liệu hội nghị giao ban lần 1 (ngày 28/9/2018)

hot!
Ngày đăng: 27/09/2018
Dung lượng: 164 kB
Số lần tải: 792

Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019 Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 25/09/2018
Dung lượng: 651.81 kB
Số lần tải: 1982

CV số 1827_CTTT v/v phối hợp triển lãm ảnh tại các cơ sở giáo dục CV số 1827_CTTT v/v phối hợp triển lãm ảnh tại các cơ sở giáo dục

hot!
Ngày đăng: 25/09/2018
Dung lượng: 261.29 kB
Số lần tải: 601

CV số 1820_TCCB v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW CV số 1820_TCCB v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

hot!
Ngày đăng: 24/09/2018
Dung lượng: 176.35 kB
Số lần tải: 890
Trang 10 của 441

Danh mục

Đăng nhập