Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1885-CTTT v/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng CV số 1885-CTTT v/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

hot!
Ngày đăng: 25/09/2017
Dung lượng: 68.55 kB
Số lần tải: 424

CV số 1869-VP v/v hướng dẫn không thực hiện Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT CV số 1869-VP v/v hướng dẫn không thực hiện Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT

hot!
Ngày đăng: 21/09/2017
Dung lượng: 40.26 kB
Số lần tải: 3152

CV số 1864-KHTC v/v chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục công lập CV số 1864-KHTC v/v chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục công lập

hot!
Ngày đăng: 21/09/2017
Dung lượng: 4.76 MB
Số lần tải: 2160

Đính kèm văn bản 821/HD-BHXH-SGD&ĐT

CV số 1857-KHTC v/v triển khai thực hiện các văn bản CV số 1857-KHTC v/v triển khai thực hiện các văn bản

hot!
Ngày đăng: 20/09/2017
Dung lượng: 51.41 kB
Số lần tải: 1265

QĐ v/v cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn GDQP-AN năm 2017 QĐ v/v cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn GDQP-AN năm 2017

hot!
Ngày đăng: 20/09/2017
Dung lượng: 64.87 kB
Số lần tải: 1272

Quyết định v/v thanh tra các khoản thu chi đầu năm học 2017-2018 Quyết định v/v thanh tra các khoản thu chi đầu năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 18/09/2017
Dung lượng: 89.46 kB
Số lần tải: 2214

CV số 1832-VP v/v tổ chức họp giao ban lần 1 năm học 2017-2018 CV số 1832-VP v/v tổ chức họp giao ban lần 1 năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 15/09/2017
Dung lượng: 97.55 kB
Số lần tải: 1605
Trang 10 của 394

Danh mục

Đăng nhập