Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ v/v thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GD&ĐT Mỏ Cày Bắc QĐ v/v thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GD&ĐT Mỏ Cày Bắc

hot!
Ngày đăng: 22/02/2018
Dung lượng: 224.03 kB
Số lần tải: 1283

CV số 245_TrH v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông khóa ngày 25/3/2018 CV số 245_TrH v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông khóa ngày 25/3/2018

hot!
Ngày đăng: 13/02/2018
Dung lượng: 522.63 kB
Số lần tải: 2239

QĐ v/v thanh tra coi thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 năm học 2017-2018 QĐ v/v thanh tra coi thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 12/02/2018
Dung lượng: 266.36 kB
Số lần tải: 2398

Bổ sung biên bản

Báo cáo v/v Công tác thư viên ngành GD&ĐT Báo cáo v/v Công tác thư viên ngành GD&ĐT

hot!
Ngày đăng: 07/02/2018
Dung lượng: 1.27 MB
Số lần tải: 1665

Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

hot!
Ngày đăng: 06/02/2018
Dung lượng: 1.93 MB
Số lần tải: 1361

Biễu mẫu đính kèm CV 178-TCCB Biễu mẫu đính kèm CV 178-TCCB

hot!
Ngày đăng: 06/02/2018
Dung lượng: 39.5 kB
Số lần tải: 755

CV số 150_TCCB v/v phê duyệt danh sách nâng lương trước hạn năm 2017 CV số 150_TCCB v/v phê duyệt danh sách nâng lương trước hạn năm 2017

hot!
Ngày đăng: 31/01/2018
Dung lượng: 1.22 MB
Số lần tải: 3560
Trang 10 của 411

Danh mục

Đăng nhập