Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 999_CTTT v/v tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 CV số 999_CTTT v/v tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018

hot!
Ngày đăng: 30/05/2018
Dung lượng: 147.65 kB
Số lần tải: 538

QĐ v/v thay đổi thành viên đoàn thanh tra chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 QĐ v/v thay đổi thành viên đoàn thanh tra chấm thi tuyển sinh vào lớp 10

hot!
Ngày đăng: 30/05/2018
Dung lượng: 134.61 kB
Số lần tải: 2092

CV số 983_CTTT v/v rà soát học sinh thuộc diện cần hỗ trợ trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" CV số 983_CTTT v/v rà soát học sinh thuộc diện cần hỗ trợ trong chương trình "Tiếp sức mùa thi"

hot!
Ngày đăng: 28/05/2018
Dung lượng: 93.03 kB
Số lần tải: 1556

Điều chỉnh số văn bản

Kết quả thẩm tra danh sách tinh giản biên chế năm 2018 Kết quả thẩm tra danh sách tinh giản biên chế năm 2018

hot!
Ngày đăng: 28/05/2018
Dung lượng: 5.55 MB
Số lần tải: 4110

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2018 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2018

hot!
Ngày đăng: 28/05/2018
Dung lượng: 2.74 MB
Số lần tải: 1695

Kết luận thanh tra hoạt động của TTNN EFE huyện Thạnh Phú Kết luận thanh tra hoạt động của TTNN EFE huyện Thạnh Phú

hot!
Ngày đăng: 28/05/2018
Dung lượng: 612.52 kB
Số lần tải: 1818

CV số 966_VP v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 CV số 966_VP v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019

hot!
Ngày đăng: 28/05/2018
Dung lượng: 2.56 MB
Số lần tải: 1724

CV số 964_VP v/v xét khen thưởng năm học 2017-2018 CV số 964_VP v/v xét khen thưởng năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 25/05/2018
Dung lượng: 89.14 kB
Số lần tải: 3969
Trang 10 của 426

Danh mục

Đăng nhập