Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 2928-TrH v/v dự sinh hoạt chuyên môn cấp THCS CV số 2928-TrH v/v dự sinh hoạt chuyên môn cấp THCS

hot!
Ngày đăng: 15/11/2016
Dung lượng: 132.65 kB
Số lần tải: 1331

CV số 2925-TrH v/v kiểm tra phổ cập giáo dục năm 2016 CV số 2925-TrH v/v kiểm tra phổ cập giáo dục năm 2016

hot!
Ngày đăng: 15/11/2016
Dung lượng: 297.33 kB
Số lần tải: 1175

CV số 2946-TCCB v/v tạm dừng tuyển dụng viên chức CV số 2946-TCCB v/v tạm dừng tuyển dụng viên chức

hot!
Ngày đăng: 14/11/2016
Dung lượng: 478.94 kB
Số lần tải: 4888

QĐ thanh tra hành chính trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng QĐ thanh tra hành chính trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng

hot!
Ngày đăng: 14/11/2016
Dung lượng: 155.07 kB
Số lần tải: 463

CV số 2918-TCCB v/v báo cáo giải trình số lượng người làm việc. CV số 2918-TCCB v/v báo cáo giải trình số lượng người làm việc.

hot!
Ngày đăng: 10/11/2016
Dung lượng: 72.25 kB
Số lần tải: 1394

Hướng dẫn về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Hướng dẫn về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

hot!
Ngày đăng: 10/11/2016
Dung lượng: 1.45 MB
Số lần tải: 757
Trang 9 của 352

Danh mục

Đăng nhập