Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 642-KT v/v nhận hồ sơ học lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính năm 2017 CV số 642-KT v/v nhận hồ sơ học lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính năm 2017

hot!
Ngày đăng: 04/04/2017
Dung lượng: 958.04 kB
Số lần tải: 1532

Đính chính bản cam kết

CV số 650-VP v/v tăng cường phòng, chống bệnh quai bị, thủy đậu. CV số 650-VP v/v tăng cường phòng, chống bệnh quai bị, thủy đậu.

hot!
Ngày đăng: 03/04/2017
Dung lượng: 149.25 kB
Số lần tải: 688

Danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo NĐ 108 đợt 2 năm 2017. Danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo NĐ 108 đợt 2 năm 2017.

hot!
Ngày đăng: 03/04/2017
Dung lượng: 215.28 kB
Số lần tải: 2828

Thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi năm 2017 Thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi năm 2017

hot!
Ngày đăng: 03/04/2017
Dung lượng: 147.42 kB
Số lần tải: 802

Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

hot!
Ngày đăng: 03/04/2017
Dung lượng: 277.22 kB
Số lần tải: 1692

Điều chỉnh thời gian tập huấn

Hướng dẫn kinh phí tổ chức thi nghề phổ thông Hướng dẫn kinh phí tổ chức thi nghề phổ thông

hot!
Ngày đăng: 31/03/2017
Dung lượng: 362 kB
Số lần tải: 1158

QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra kĩ thuật trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm học 2016-2017 QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra kĩ thuật trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm học 2016-2017

hot!
Ngày đăng: 29/03/2017
Dung lượng: 165.32 kB
Số lần tải: 1409

Điều chỉnh lịch

Giấy mời thảo luận kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018 Giấy mời thảo luận kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 28/03/2017
Dung lượng: 155.86 kB
Số lần tải: 1642

CV 611-TrH v/v tham gia khảo sát về hoạt động của đề án NNQG 2020 CV 611-TrH v/v tham gia khảo sát về hoạt động của đề án NNQG 2020

hot!
Ngày đăng: 28/03/2017
Dung lượng: 254.4 kB
Số lần tải: 1104
Trang 9 của 370

Danh mục

Đăng nhập