Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kế hoạch v/v đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 Kế hoạch v/v đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017

hot!
Ngày đăng: 30/11/2016
Dung lượng: 582.87 kB
Số lần tải: 4251

Kết luận thanh tra trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng Kết luận thanh tra trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng

hot!
Ngày đăng: 30/11/2016
Dung lượng: 1.02 MB
Số lần tải: 990

CV 3023-KHTC về viêc họp thống nhất số liệu dự toán năm 2017 CV 3023-KHTC về viêc họp thống nhất số liệu dự toán năm 2017

hot!
Ngày đăng: 29/11/2016
Dung lượng: 176.94 kB
Số lần tải: 1114

CV số 3002-TrH v/v tham dự hội thảo chuyên đề môn tiếng Anh cấp THCS, THPT CV số 3002-TrH v/v tham dự hội thảo chuyên đề môn tiếng Anh cấp THCS, THPT

hot!
Ngày đăng: 29/11/2016
Dung lượng: 173.81 kB
Số lần tải: 543

Thay thế phụ lục kèm theo

CV số 3015-CTTT v/v tập huấn trực tuyến về An toàn giao thông. CV số 3015-CTTT v/v tập huấn trực tuyến về An toàn giao thông.

hot!
Ngày đăng: 28/11/2016
Dung lượng: 118.8 kB
Số lần tải: 1009

Kết luận thanh tra trường THCS Hoàng Lam, thành phố Bến Tre Kết luận thanh tra trường THCS Hoàng Lam, thành phố Bến Tre

hot!
Ngày đăng: 25/11/2016
Dung lượng: 1.08 MB
Số lần tải: 927

CV số 2992-KHTC v/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU. CV số 2992-KHTC v/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU.

hot!
Ngày đăng: 23/11/2016
Dung lượng: 71.82 kB
Số lần tải: 905
Trang 8 của 352

Danh mục

Đăng nhập