Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 331-CTTT v/v Liên hoan Kể chuyện quốc tế. CV số 331-CTTT v/v Liên hoan Kể chuyện quốc tế.

hot!
Ngày đăng: 20/02/2017
Dung lượng: 318.74 kB
Số lần tải: 519

QĐ v/v thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GD&ĐT Chợ Lách. QĐ v/v thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GD&ĐT Chợ Lách.

hot!
Ngày đăng: 20/02/2017
Dung lượng: 330.53 kB
Số lần tải: 1205

CV số 310-MN v/v triển khai phần mềm quản lý GDMN liên thông 3 cấp. CV số 310-MN v/v triển khai phần mềm quản lý GDMN liên thông 3 cấp.

hot!
Ngày đăng: 17/02/2017
Dung lượng: 428.41 kB
Số lần tải: 1016

Mẫu phiếu thi đấu hội thao GDQP-AN học sinh tỉnh Bến Tre năm 2017 Mẫu phiếu thi đấu hội thao GDQP-AN học sinh tỉnh Bến Tre năm 2017

hot!
Ngày đăng: 16/02/2017
Dung lượng: 30.95 kB
Số lần tải: 311

CV 292 TCCB v/v Thông báo danh sách viên chức kế toán chuyển đổi vị trí công tác CV 292 TCCB v/v Thông báo danh sách viên chức kế toán chuyển đổi vị trí công tác

hot!
Ngày đăng: 15/02/2017
Dung lượng: 351.51 kB
Số lần tải: 2233
Tài liệu đang được soạn/cập nhật bởi thành viên và không sẵn sàng vào lúc này.

CV 282-TCCB v/v dự kiến giao biên chế sự nghiệp năm 2017 CV 282-TCCB v/v dự kiến giao biên chế sự nghiệp năm 2017

hot!
Ngày đăng: 14/02/2017
Dung lượng: 96.91 kB
Số lần tải: 1970
Trang 7 của 361

Danh mục

Đăng nhập