Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1296_KHTC v/v mời họp về công tác thư viện CV số 1296_KHTC v/v mời họp về công tác thư viện

hot!
Ngày đăng: 09/07/2018
Dung lượng: 119.57 kB
Số lần tải: 1423

CV số 1289_TrH-TX v/v thông báo thời gian, địa điểm tập huấn cho cán bộ, giáo viên trong hè 2017-2018 CV số 1289_TrH-TX v/v thông báo thời gian, địa điểm tập huấn cho cán bộ, giáo viên trong hè 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 06/07/2018
Dung lượng: 5.33 MB
Số lần tải: 33176

Điều chỉnh danh sách CB-GV tham gia tập huấn

CV số 1287_CTTT v/v triển khai thực hiện NĐ 140/2017/NĐ-CP CV số 1287_CTTT v/v triển khai thực hiện NĐ 140/2017/NĐ-CP

hot!
Ngày đăng: 05/07/2018
Dung lượng: 1.76 MB
Số lần tải: 1681

Thông báo lịch tiếp công dân của cơ quan Sở GD&ĐT. Thông báo lịch tiếp công dân của cơ quan Sở GD&ĐT.

hot!
Ngày đăng: 02/07/2018
Dung lượng: 148.36 kB
Số lần tải: 461

CV số 1261_TrH-TX v/v tổ chức tập huấn võ cổ truyền Nam Huỳnh Đạo CV số 1261_TrH-TX v/v tổ chức tập huấn võ cổ truyền Nam Huỳnh Đạo

hot!
Ngày đăng: 02/07/2018
Dung lượng: 108.08 kB
Số lần tải: 621
Trang 6 của 426

Danh mục

Đăng nhập