Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn số 234/SGDDT-GDTrH V/v thông báo nhận học bổng VNPT Công văn số 234/SGDDT-GDTrH V/v thông báo nhận học bổng VNPT

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/01/2015
Dung lượng: 45.85 kB
Số lần tải: 521

Thông báo số 233/TB-SGDDT V/v giới thiệu thông tin du học Thông báo số 233/TB-SGDDT V/v giới thiệu thông tin du học

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/01/2015
Dung lượng: 79.07 kB
Số lần tải: 332

Thông báo số 232_TB-SGDDT V/v tổ chức Lễ Bế giảng lớp QLGD 2 (2011-2014) Thông báo số 232_TB-SGDDT V/v tổ chức Lễ Bế giảng lớp QLGD 2 (2011-2014)

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/01/2015
Dung lượng: 44.27 kB
Số lần tải: 623

Quyết định số 146/SGD&Đ-GDTrH về cử cán bộ, giáo viên dự Tập huấn. Quyết định số 146/SGD&Đ-GDTrH về cử cán bộ, giáo viên dự Tập huấn.

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/01/2015
Dung lượng: 63.04 kB
Số lần tải: 1445

Thông báo v/v trao học bổng "VNPT - Chắp cánh tài năng Việt". Thông báo v/v trao học bổng "VNPT - Chắp cánh tài năng Việt".

mới! & hot!
Ngày đăng: 29/01/2015
Dung lượng: 201.84 kB
Số lần tải: 618

Tài liệu tuyên truyền phát động thi đua "Đồng Khởi mới". Tài liệu tuyên truyền phát động thi đua "Đồng Khởi mới".

mới! & hot!
Ngày đăng: 29/01/2015
Dung lượng: 760.84 kB
Số lần tải: 540

Tài liệu về tài chính, tài sản phục vụ họp trực tuyến ngày 29/01/2015. Tài liệu về tài chính, tài sản phục vụ họp trực tuyến ngày 29/01/2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/01/2015
Dung lượng: 366.13 kB
Số lần tải: 868

CV 214 -TCCB v/v nộp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. CV 214 -TCCB v/v nộp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

hot!
Ngày đăng: 27/01/2015
Dung lượng: 39.45 kB
Số lần tải: 557

CV 213 -TCCB v/v cấp kinh phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1/2015. CV 213 -TCCB v/v cấp kinh phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1/2015.

hot!
Ngày đăng: 27/01/2015
Dung lượng: 75.83 kB
Số lần tải: 989

Thông báo chương trình học bổng văn hóa Ấn Độ. Thông báo chương trình học bổng văn hóa Ấn Độ.

hot!
Ngày đăng: 27/01/2015
Dung lượng: 233.73 kB
Số lần tải: 385

CV 208 -KHTC v/v thông báo kinh phí trợ cấp đào tạo sau đại học. CV 208 -KHTC v/v thông báo kinh phí trợ cấp đào tạo sau đại học.

hot!
Ngày đăng: 27/01/2015
Dung lượng: 102.49 kB
Số lần tải: 1222

Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính Trường THPT Nguyễn Huệ. Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính Trường THPT Nguyễn Huệ.

hot!
Ngày đăng: 26/01/2015
Dung lượng: 786.3 kB
Số lần tải: 635

Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường THCS Tân Xuân. Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường THCS Tân Xuân.

hot!
Ngày đăng: 26/01/2015
Dung lượng: 763.33 kB
Số lần tải: 885

Kết luận thanh tra hành chính Trường THPT Võ Trường Toản. Kết luận thanh tra hành chính Trường THPT Võ Trường Toản.

hot!
Ngày đăng: 26/01/2015
Dung lượng: 434.13 kB
Số lần tải: 533
Trang 1 của 252

Danh mục

Đăng nhập