Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 2193-GDTrH v/v tập huấn qua " Trường học kết nối" năm học 2016 - 2017 CV 2193-GDTrH v/v tập huấn qua " Trường học kết nối" năm học 2016 - 2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/08/2016
Dung lượng: 470.41 kB
Số lần tải: 1140

Kế hoạch Công tác tổ chức cán bộ năm học 2016 - 2017 Kế hoạch Công tác tổ chức cán bộ năm học 2016 - 2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/08/2016
Dung lượng: 1.05 MB
Số lần tải: 1777

Công văn 2186 ngày 30/8/2016 mời tập huấn quản trị hệ thống vnEdu Công văn 2186 ngày 30/8/2016 mời tập huấn quản trị hệ thống vnEdu

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/08/2016
Dung lượng: 79.33 kB
Số lần tải: 1140

CV số 2149-TCCB v/v triển khai thực hiện Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT CV số 2149-TCCB v/v triển khai thực hiện Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT

hot!
Ngày đăng: 26/08/2016
Dung lượng: 84.43 kB
Số lần tải: 2245

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017 Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017

hot!
Ngày đăng: 26/08/2016
Dung lượng: 1.11 MB
Số lần tải: 3217

Thông báo nhận quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện Thông báo nhận quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

hot!
Ngày đăng: 26/08/2016
Dung lượng: 1.32 MB
Số lần tải: 3269

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ để nhận quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện. Chậm nhất là đến ngày 30/8/2016

CV số 2126- TrH v/v trao học bổng Mobifone năm 2016 CV số 2126- TrH v/v trao học bổng Mobifone năm 2016

hot!
Ngày đăng: 25/08/2016
Dung lượng: 177.71 kB
Số lần tải: 757
Trang 1 của 333

Danh mục

Đăng nhập