Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016 Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/08/2015
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 872

CV 1827 v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2015-2016 CV 1827 v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2015-2016

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/08/2015
Dung lượng: 711.69 kB
Số lần tải: 551

Thống kê về tình hình tiếp nhận các báo cáo đầu năm học 2015-2016 (Khẩn) Thống kê về tình hình tiếp nhận các báo cáo đầu năm học 2015-2016 (Khẩn)

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/08/2015
Dung lượng: 125.3 kB
Số lần tải: 1236

CV 1810 -TCCB v/v cung cấp số liệu minh chứng tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. CV 1810 -TCCB v/v cung cấp số liệu minh chứng tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/08/2015
Dung lượng: 116.58 kB
Số lần tải: 1042

Có bổ sung file biểu mẫu

CV 1809- TH v/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với cấp tiểu học. CV 1809- TH v/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với cấp tiểu học.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/08/2015
Dung lượng: 1.31 MB
Số lần tải: 603

QĐ v/v cử giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên Bơi năm 2015. QĐ v/v cử giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên Bơi năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/08/2015
Dung lượng: 153.6 kB
Số lần tải: 774

CV 1805 -TrH v/v giới thiệu tài liệu dạy học Tiếng Anh. CV 1805 -TrH v/v giới thiệu tài liệu dạy học Tiếng Anh.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/08/2015
Dung lượng: 198.07 kB
Số lần tải: 648

CV 1796 -TH v/v đăng ký số liệu sổ sách. CV 1796 -TH v/v đăng ký số liệu sổ sách.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/08/2015
Dung lượng: 86.73 kB
Số lần tải: 717
Trang 1 của 282

Danh mục

Đăng nhập