Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1449-TrH v/v phân phối bộ trò chơi giáo dục về nước sạch và vệ sinh. CV số 1449-TrH v/v phân phối bộ trò chơi giáo dục về nước sạch và vệ sinh.

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/07/2017
Dung lượng: 9.99 MB
Số lần tải: 180

Bổ sung file Hướng dẫn game

Thông báo điều chỉnh thời gian Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 Thông báo điều chỉnh thời gian Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/07/2017
Dung lượng: 20 kB
Số lần tải: 577

QĐ v/v cử giáo viên khối 11 của TTGDTX tham gia khóa bồi dưỡng năng lực. QĐ v/v cử giáo viên khối 11 của TTGDTX tham gia khóa bồi dưỡng năng lực.

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/07/2017
Dung lượng: 657.13 kB
Số lần tải: 506

Kế hoạch 1426 về việc tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2017 Kế hoạch 1426 về việc tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/07/2017
Dung lượng: 94.25 kB
Số lần tải: 1016

Có điều chỉnh

Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/07/2017
Dung lượng: 134.43 kB
Số lần tải: 3719

Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục năm 2017 Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục năm 2017

hot!
Ngày đăng: 20/07/2017
Dung lượng: 483.68 kB
Số lần tải: 2077

CV số 1414-VP v/v tham dự hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 CV số 1414-VP v/v tham dự hội nghị tổng kết năm học 2016-2017

hot!
Ngày đăng: 20/07/2017
Dung lượng: 2.07 MB
Số lần tải: 1917

Dự thảo Quyết định cử giáo viên tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng về năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm năm 2017 Dự thảo Quyết định cử giáo viên tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng về năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm năm 2017

hot!
Ngày đăng: 19/07/2017
Dung lượng: 295.04 kB
Số lần tải: 1683

Đề nghị các đơn vị rà soát lại danh sách, nếu có thay đổi thông báo với Phòng Giáo dục trung học trong ngày 20/7/2017

Trang 1 của 376

Danh mục

Đăng nhập