Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông báo lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015. Thông báo lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 29/08/2014
Dung lượng: 590.57 kB
Số lần tải: 794

Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015. Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/08/2014
Dung lượng: 292.03 kB
Số lần tải: 799

CV 1973-VP v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND. CV 1973-VP v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/08/2014
Dung lượng: 664.84 kB
Số lần tải: 1056

CV 1966-TH v/v cập nhật dữ liệu Seqap online. CV 1966-TH v/v cập nhật dữ liệu Seqap online.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/08/2014
Dung lượng: 58.5 kB
Số lần tải: 339

CV 1965-KHTC v/v báo cáo thống kê đầu năm học 2014-2015. CV 1965-KHTC v/v báo cáo thống kê đầu năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/08/2014
Dung lượng: 2.88 MB
Số lần tải: 1306

QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác Phổ cập giáo dục mầm non năm 2014. QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác Phổ cập giáo dục mầm non năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/08/2014
Dung lượng: 44.72 kB
Số lần tải: 558

Danh sách kèm theo

CV 1964-TH v/v hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2014-2015. CV 1964-TH v/v hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/08/2014
Dung lượng: 221.3 kB
Số lần tải: 1105

QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác Phổ cập giáo dục mầm non năm 2014. QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác Phổ cập giáo dục mầm non năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/08/2014
Dung lượng: 83.86 kB
Số lần tải: 473

Có điều chỉnh

Trang 1 của 229

Danh mục

Đăng nhập