Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kết luận thanh tra Phòng GD&ĐT Bình Đại Kết luận thanh tra Phòng GD&ĐT Bình Đại

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/10/2016
Dung lượng: 1.97 MB
Số lần tải: 734

QĐ thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ba Tri QĐ thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ba Tri

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/10/2016
Dung lượng: 194.82 kB
Số lần tải: 420

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay Chữ tốt năm 2016 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay Chữ tốt năm 2016

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 152.1 kB
Số lần tải: 480

CV số 2744-GDTX v/v rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở giáo dục thường xuyên CV số 2744-GDTX v/v rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở giáo dục thường xuyên

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 307.57 kB
Số lần tải: 276

Bổ sung biểu mẫu

CV số 2743-GDTH v/v chuẩn bị nội dung tập huấn đánh giá học sinh tiểu học CV số 2743-GDTH v/v chuẩn bị nội dung tập huấn đánh giá học sinh tiểu học

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 91.94 kB
Số lần tải: 509

QĐ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trường THPT Trần Trường Sinh QĐ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trường THPT Trần Trường Sinh

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 197.77 kB
Số lần tải: 504

CV số 2736-TTr v/v điều chỉnh văn bản CV số 2736-TTr v/v điều chỉnh văn bản

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 61.5 kB
Số lần tải: 932

CV số 2734-TTr v/v báo cáo dạy thêm, học thêm CV số 2734-TTr v/v báo cáo dạy thêm, học thêm

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/10/2016
Dung lượng: 84.83 kB
Số lần tải: 1130

CV số 2709-TTr v/v triển khai Bộ Luật Dân sự CV số 2709-TTr v/v triển khai Bộ Luật Dân sự

hot!
Ngày đăng: 19/10/2016
Dung lượng: 102.3 kB
Số lần tải: 1269
Trang 1 của 341

Danh mục

Đăng nhập