Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kính gửi các TTGDTX, các TT Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp. Kính gửi các TTGDTX, các TT Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp.

mới!
Ngày đăng: 02/03/2015
Dung lượng: 28 kB
Số lần tải: 40

Đề nghị các đơn vị báo cáo theo biểu mẫu của Sở Lao động TBXH.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới". Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".

mới! & hot!
Ngày đăng: 02/03/2015
Dung lượng: 274.7 kB
Số lần tải: 144

CV 372- TTr v/v triển khai Hiến pháp. CV 372- TTr v/v triển khai Hiến pháp.

mới! & hot!
Ngày đăng: 02/03/2015
Dung lượng: 60.9 kB
Số lần tải: 165

CV 368- GDTH v/v phân bổ và hướng dẫn quản lý, sử dụng tài liệu. CV 368- GDTH v/v phân bổ và hướng dẫn quản lý, sử dụng tài liệu.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/02/2015
Dung lượng: 58.97 kB
Số lần tải: 813

Quy chế thi THPT Quốc gia và Quy chế Tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui của Bộ GD&ĐT Quy chế thi THPT Quốc gia và Quy chế Tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui của Bộ GD&ĐT

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/02/2015
Dung lượng: 125.61 kB
Số lần tải: 1121

CV 364 -TrH v/v khảo sát chuyên môn các trường THPT. CV 364 -TrH v/v khảo sát chuyên môn các trường THPT.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/02/2015
Dung lượng: 96.33 kB
Số lần tải: 1014

QĐ v/v thanh tra chuyên ngành Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành. QĐ v/v thanh tra chuyên ngành Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/02/2015
Dung lượng: 139.96 kB
Số lần tải: 783

CV 361- TrH v/v báo cáo hoạt động GD hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông. CV 361- TrH v/v báo cáo hoạt động GD hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/02/2015
Dung lượng: 83.63 kB
Số lần tải: 489

QĐ v/v thanh tra hành chính Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. QĐ v/v thanh tra hành chính Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

hot!
Ngày đăng: 25/02/2015
Dung lượng: 95.68 kB
Số lần tải: 669
Trang 1 của 255

Danh mục

Đăng nhập