Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ v/v khảo sát công tác quản lý chuyên môn trường THPT Lương Thế Vinh QĐ v/v khảo sát công tác quản lý chuyên môn trường THPT Lương Thế Vinh

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/03/2018
Dung lượng: 137.48 kB
Số lần tải: 435

QĐ v/v thanh tra coi và chấm thi nghề phổ thông khóa ngày 25/3/2018 QĐ v/v thanh tra coi và chấm thi nghề phổ thông khóa ngày 25/3/2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/03/2018
Dung lượng: 429.32 kB
Số lần tải: 1147

CV số 415_VP v/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 CV số 415_VP v/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/03/2018
Dung lượng: 153.23 kB
Số lần tải: 355

Hướng dẫn nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018 Hướng dẫn nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/03/2018
Dung lượng: 1.58 MB
Số lần tải: 1926

Có điều chỉnh tại trang 4, 7, 11

QĐ v/v thanh tra chuyên ngành trường Mẫu giáo Họa Mi, thành phố Bến Tre QĐ v/v thanh tra chuyên ngành trường Mẫu giáo Họa Mi, thành phố Bến Tre

mới! & hot!
Ngày đăng: 15/03/2018
Dung lượng: 158.7 kB
Số lần tải: 308

CV số 402_TH v/v tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh bậc 1 cho học sinh tiểu học CV số 402_TH v/v tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh bậc 1 cho học sinh tiểu học

mới! & hot!
Ngày đăng: 15/03/2018
Dung lượng: 94.29 kB
Số lần tải: 371

CV số 383_MN v/v cung cấp số liệu nhu cầu gửi trẻ tại các KCN CV số 383_MN v/v cung cấp số liệu nhu cầu gửi trẻ tại các KCN

hot!
Ngày đăng: 12/03/2018
Dung lượng: 424.63 kB
Số lần tải: 350
Trang 1 của 405

Danh mục

Đăng nhập