Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Báo cáo thống kê cuối năm (SMAS)

Email In PDF.

Hiện tại trên hệ thống online đã có mẫu báo cáo thống kê cuối năm (SMAS), đề nghị các Phòng GD&ĐT triển khai thực hiện, các đơn vị trực thuộc Sở nhập số liệu trên hệ thống và gửi về Sở GD&ĐT.

 

Thông báo nhận Giấy khen, Giấy chứng nhận HSG lớp 9 và lớp 12

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các trường THPT đến Phòng Khảo thí để nhận giấy khen, giấy chứng nhận học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12

 

Thông báo nhận tiền làm hồ sơ TN THPT, tuyển sinh CĐ-ĐH năm 2017

Email In PDF.

Sở GD&ĐT đã chuyển tiền, đề nghị các đơn vị chi tiền bồi dưỡng cho bộ phận được phân công

File đính kèm:
Download this file (TIỀN HỒ SƠ.rar)TIỀN HỒ SƠ.rar[ ]448 Kb
 

Thông báo v/v làm thẻ cộng tác viên thanh tra

Email In PDF.

Đề nghị các cá nhân có tên trong quyết định kèm theo gửi về Thanh tra Sở 01 tấm ảnh 2x3, phía sau ghi rõ họ và tên. Thời gian gửi trước ngày 20/4/2018

File đính kèm:
Download this file (96_qd.pdf)96_qd.pdf[ ]481 Kb
 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí I/2018

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hóa quí I/2018 về Phòng Kế hoạch tài chính (đ/c Nhiên) trước ngày 06/4/2018.

 
Trang 2 của 44

Danh mục

Đăng nhập