Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Nhắc nhở báo cáo kết quả học tập NQ 37-NQ/TW.

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT: Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Ba Tri, TP Bến Tre gửi báo cáo kết quả học tập NQ 37-NQ/TW.

 

Báo cáo công tác xã hội hóa quí III năm 2015.

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị báo cáo công tác xã hội hóa quí 3/2015 (từ ngày 1/6 đến 31/8/2015 về Sở - Phòng Kế hoạch tài chính) trước ngày 4/9/2015.

 

Thông báo thời gian kết thúc nhận hồ sơ chuyển nguyện vọng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Email In PDF.

Thực hiện Công văn số 4214/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phòng Khảo thí và QLCLGD thông báo các trường THPT, Trung tâm GDTX hoàn thành việc nhận hồ sơ và nhập liệu vào hệ thống chuyển nguyện vọng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng là trước 17g ngày 20/8/2015.

Từ 17g ngày 20/8/2015 hệ thống nhận dữ liệu hồ sơ trực tuyến sẽ đóng, các đơn vị không nhận hồ sơ chuyển nguyện vọng của thí sinh.

 

Thông báo nhận kết quả phúc khảo THPT QG tại hội đồng thi trường ĐH Tiền Giang.

Email In PDF.

Đề nghị các trường đến Phòng Khảo thí - Sở GD&ĐT Bến Tre nhận kết quả phúc khảo kì thi THPT QG tại hội đồng thi Đại học Tiền Giang.

 

Thông báo về việc nhận hồ sơ chuyển nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng của thí sinh

Email In PDF.

Thực hiện hướng dẫn của Cục Khảo thí và KĐCLGD, Phòng Khảo thí và QLCLGD thông báo các trườngTHPT, các Trung tâm GDTX về việc nhận hồ sơ chuyển nguyện vọng xét tuyển Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) như sau:

1. Đối với hồ sơ xin chuyển nguyện vọng ngành học Đại học, Cao đẳng nhưng không chuyển sang trường ĐH, CĐ khác: phần mềm trực tuyến không hỗ trợ nhập liệu nên các đơn vị hướng dẫn phụ huynh, học sinh gởi hồ sơ chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Đại học, CĐ (theo Qui chế Tuyển sinh ĐH, CĐ).

2. Đối với hồ sơ mới, chưa nộp trường ĐH, CĐ nào: nhà trường hướng dẫn phụ huynh, học sinh gởi hồ sơ chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường ĐH, CĐ (theo Qui chế Tuyển sinh ĐH, CĐ).

3. Về việc thêm chức năng đổi mật khẩu, Phòng Khảo thí đã đề nghị với Cục Khảo thí, các đơn vị đợi cập nhật phần mềm để thực hiện.

4. Mẫu danh sách báo cáo về Sở (mẫu 2) thực hiện kết xuất từ phần mềm.

5. Các đơn đổi nguyện vọng ngành học hoặc  đăng kí nguyện vọng lần đầu vào trường ĐH, CĐ của thí sinh không giải quyết được (như đã thông báo trên đây), nếu đã nhận hồ sơ, nhà trường phải liên hệ ngay với phụ huynh, học sinh để trả hồ sơ, không làm chậm trể thời gian của phụ huynh, học sinh.

6. Đối với các hồ sơ chuyển nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ từ trường ĐH, CĐ này sang trường ĐH, CĐ khác các đơn vị tổ chức nhận hồ sơ và nhập liệu vào phần mềm trực tuyến theo Công văn hướng dẫn số 4079/BGDĐT-KTKĐCLGD, Công văn số 1704/SGD&ĐT-KT&QLCLGD và theo hướng dẫn tập huấn phần mềm của Sở.

 
Trang 10 của 41

Danh mục

Đăng nhập