Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận huy hiệu Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm học 2014-2015.

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo đến Văn phòng Sở nhận huy hiệu Kỷ niệm chương.

 

Nhắc nhở nộp báo cáo kiểm tra công tác tài chính, tài sản, CSVC.

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị chưa nộp báo cáo khẩn trương báo cáo gửi về Phòng Kế hoạch -Tài chính.

 

Thông báo nhận tiền khen thưởng thi máy tính cầm tay và HSG lớp 9 cấp tỉnh.

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị đến Phòng Khảo thí và QLCLGD nhận giấy chứng nhận, giấy khen, tiền thưởng của kì thi máy tính cầm tay cấp tỉnh và kì thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2015-2016. Thời gian từ ngày 10-20/3/2016. Khi đi mang theo giấy giới thiệu.

 

Thông báo thời gian gửi báo cáo cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Email In PDF.

Thời gian gửi báo cáo theo nội dung CV số 458-KHTC: trước ngày 09/3/2016. Địa chỉ mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Thông báo nhận quyết định giao dự toán NSNN năm 2016

Email In PDF.

Đề nghị các phòng GD&ĐT huyện, Thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở đến nhận Quyết định giao dự toán tại phòng KHTC Sở

 
Trang 10 của 43

Danh mục

Đăng nhập