Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo v/v nộp báo cáo thống kê tốt nghiệp online.

Email In PDF.

Các đơn vị chưa nộp báo cáo thống kê online theo Công văn số 824/SGDĐT-KHTC ngày 04/5/2015 khẩn trương gửi gấp về Sở theo địa chỉ online thongke.smas.edu.vn. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện đúng theo tinh thần công văn trên.

 

Thông báo nhận Quyết định phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Email In PDF.

Phòng Khảo thí và QLCLGD thông báo các trường THPT kiểm tra email để nhận Quyết định phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 1015-2016 (có 14 trường THPT có giáo viên được điều động tham gia Hội đồng chấm phúc khảo).

Thời gian làm việc của toàn thể Hội đồng lúc 13g30 ngày 02/8/2015.

Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Thông báo nhập biểu mẫu tốt nghiệp THPT.

Email In PDF.

Theo công văn số 824/SGD&ĐT-KHTC ngày 04/5/2015 v/v báo cáo thống kê cuối năm học 2014-2015. Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở nhập số liệu học sinh tốt nghiệp vào biểu mẫu cuối năm học 2014-2015 trên hệ thống online và gửi cấp trên trước ngày 07/8/2015.

 

Thông báo nhận kết quả điểm thi THPT Quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Email In PDF.

Phòng Khảo thí và QLCLGD thông báo các đơn vị chưa nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT cử cán bộ, giáo viên đến Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Khảo thí và QLCLGD) để nhận các hồ sơ sau:

- Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

- Giấy chứng nhận kết quả thi (để đăng kí xét tuyển vào Đại học);

- Kết quả xét tuyển vào lớp 10 THPT.

Thời gian từ 14g ngày 28/7/2015.

 

Thông báo về việc lùi thời gian nhận kết quả tốt nghiệp của thí sinh:

Email In PDF.

Phòng Khảo thí và QLCLGD thông báo về việc lùi thời gian nhận kết quả tốt nghiệp của thí sinh:


Do Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa cho phép in các biểu mẫu kết quả tốt nghiệp, các đơn vị chờ thông báo của Sở để đến nhận kết quả. Khi nào Bộ cho phép in ấn biểu mẫu, Sở sẽ thông báo đến các đơn vị.

 
Trang 10 của 41

Danh mục

Đăng nhập