Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo thời gian bế giảng lớp TCLLCT-HC hệ tại chức GD16.

Email In PDF.

Đề nghị các học viên tham dự đúng thời gian.

 

Thông báo về việc thời gian in giấy báo dự thi

Email In PDF.

Trung tâm khảo thí Trường Đại học Tiền Giang thông báo: do dữ liệu cụm thi lớn, phức tạp, nên việc sắp phòng trong phần mềm chưa hoàn thành.

Theo đề nghị của Trung tâm khảo thí trường Đại học Tiền Giang, Phòng Khảo thí và QLCLGD thông báo các đơn vị dời ngày bắt đầu in giấy báo dự thi đến ngày 12/6/2015.

Trường hợp Trường Đại học Tiền Giang hoàn thành sớm hơn việc sắp phòng thi, Phòng Khảo thí và QLCLGD sẽ thông báo trên website cho các đơn vị đăng kí dự thi được biết để thực hiện.

 

Thông báo đăng nhập trực tuyến để tham khảo thông tin dự thi THPT Quốc gia

Email In PDF.

Phòng Khảo thí và QLCLGD Bến Tre thông báo các điểm đăng ký dự thi và thí sinh đăng ký dự thi đăng nhập trực tuyến bằng tài khoản được cấp để tham khảo thông tin điểm thi, phòng thi, SBD (dự kiến) kỳ thi THPT Quốc gia (Cụm thi Tiền Giang đang thực hiện thử nghiệm phương án sắp phòng, đến ngày 10/6/2015 mới là thông tin chính thức).

Từ ngày 10/6/2015 đến 15/6/2015 là thời hạn các điểm đăng ký dự thi hoàn thành việc in và trả giấy báo dự thi cho thí sinh.

(Các điểm đăng ký dự thi phân công cán bộ, giáo viên kiểm tra phần mềm quản lý thi,khi nào tính năng này được mở thì mới thực hiện)

 

Thông báo v/v tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngày 10/6/2015.

Email In PDF.

Đề nghị các cá nhân được mời tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến điền thông tin cá nhân và hình ảnh vào file đính kèm gửi về Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 8/6/2015, gửi theo địa chỉ Nguyễn Thị Thanh Bình, email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

File đính kèm:
Download this file (Mau-ThongTinCaNhan.ppt)Mau-ThongTinCaNhan.ppt[ ]170 Kb
 

Thông báo nhận tài liệu bồi dưỡng CBQL - giáo viên mầm non.

Email In PDF.

Phòng Giáo dục Mầm non thông báo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cử cán bộ đến nhận tài liệu bồi dưỡng CBQL - giáo viên mầm non chương trình Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non. Thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 28/5/2015 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
Trang 10 của 39

Danh mục

Đăng nhập