Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận áp phích về tình hình xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc khẩn trương đến Văn phòng Sở nhận áp phích.

 

Thông báo nhận hồ sơ thi THPT quốc gia năm học 2015-2016.

Email In PDF.

Đề nghị các Trường THPT, các TTGDTX đến Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Sở GD&ĐT nhận hồ sơ thi THPT quốc gia.

 

Thông báo nộp báo cáo xã hội hóa quý IV / 2015 và quý I/2016.

Email In PDF.

Đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở nộp báo cáo XHH quý IV/2015 và quý I/2016 (nếu chưa nộp).

 

Thông báo nhận huy hiệu Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm học 2014-2015.

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo đến Văn phòng Sở nhận huy hiệu Kỷ niệm chương.

 

Nhắc nhở nộp báo cáo kiểm tra công tác tài chính, tài sản, CSVC.

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị chưa nộp báo cáo khẩn trương báo cáo gửi về Phòng Kế hoạch -Tài chính.

 
Trang 10 của 43

Danh mục

Đăng nhập