Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo về việc lùi thời gian nhận kết quả tốt nghiệp của thí sinh:

Email In PDF.

Phòng Khảo thí và QLCLGD thông báo về việc lùi thời gian nhận kết quả tốt nghiệp của thí sinh:


Do Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa cho phép in các biểu mẫu kết quả tốt nghiệp, các đơn vị chờ thông báo của Sở để đến nhận kết quả. Khi nào Bộ cho phép in ấn biểu mẫu, Sở sẽ thông báo đến các đơn vị.

 

Nhắc nhở báo cáo khắc phục sau kiểm tra công tác PCCC.

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo theo yêu cầu tại CV số 1264/SGD&ĐT-KHTC ngày 16/6/2015 khẩn trương báo cáo và gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính, hạn chót ngày 07/7/2015.

Các đơn vị đã gửi báo cáo: THPT Huỳnh Tấn Phát, Lê Hoàng Chiếu, Chuê-guê-vara, An Thới, Ca Văn Thỉnh, Quản Trọng Hoàng, Trần Văn Ơn, Mạc Đĩnh Chi, Sương Nguyệt Anh, Phan Thanh Giản, Nguyễn Thị Định, Võ Trường Toản, Lạc Long Quân, Lê Anh Xuân và TT Kỹ thuật Tổng hợp-HN tỉnh, TTGDTX tỉnh.

 

Thông báo về sửa thông tin xét tốt nghiệp thí sinh thi THPT Quốc gia (khẩn)

Email In PDF.

Thực hiện hướng dẫn của Cục Khảo thí và QLCLGD; Phòng Khảo thí và QLCLGD thông báo các điểm đăng ký dự thi có thí sinh sai thông tin xét tốt nghiệp sau in giấy báo dự thi và đã báo cáo về Sở thực hiện đăng nhập vào hệ thống để chỉnh sửa thông tin trong phiếu đăng ký xét tốt nghiệp của các thí sinh bị sai sót.

Các thông tin sai sót khác (đã báo cáo về Sở) sẽ do Hội đồng thi chỉnh sửa. Sau khi chỉnh sửa xong, phải thực hiện bấm duyệt thông tin xét tốt nghiệp lại.

Thòi gian thực hiện đến hết ngày 25/6/2015, sau thời gian này Bộ GD&ĐT sẽ khóa hệ thống không cho phép chỉnh sửa.

 

Nhắc nhở báo cáo số liệu 5 năm "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

Email In PDF.

Ngày 16/6/2015, Sở GD&ĐT có thông báo yêu cầu Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở gửi số liệu 5 năm "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" hạn chót là ngày 23/6/2015. Nhưng đến nay mới có 3 Phòng GD&ĐT, 18 đơn vị trực thuộc gửi báo cáo. Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị còn lại khẩn trương hoàn thành báo cáo gởi Sở GD&ĐT chậm nhất vào ngày 26/6/2015 (gửi Ban Nữ công Công đoàn giáo dục tỉnh, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 

Thông báo gửi danh sách giáo viên thanh tra TS 10.

Email In PDF.

Do yêu cầu công tác đột xuất, đề nghị các trường gửi danh sách cử GV đi thanh tra về gấp theo địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. theo CV 1313 ngày 22/6/2015.

 
Trang 9 của 39

Danh mục

Đăng nhập