Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận Quyết định phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Email In PDF.

Phòng Khảo thí và QLCLGD thông báo các trường THPT kiểm tra email để nhận Quyết định phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 1015-2016 (có 14 trường THPT có giáo viên được điều động tham gia Hội đồng chấm phúc khảo).

Thời gian làm việc của toàn thể Hội đồng lúc 13g30 ngày 02/8/2015.

Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Thông báo nhập biểu mẫu tốt nghiệp THPT.

Email In PDF.

Theo công văn số 824/SGD&ĐT-KHTC ngày 04/5/2015 v/v báo cáo thống kê cuối năm học 2014-2015. Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở nhập số liệu học sinh tốt nghiệp vào biểu mẫu cuối năm học 2014-2015 trên hệ thống online và gửi cấp trên trước ngày 07/8/2015.

 

Thông báo nhận kết quả điểm thi THPT Quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Email In PDF.

Phòng Khảo thí và QLCLGD thông báo các đơn vị chưa nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT cử cán bộ, giáo viên đến Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Khảo thí và QLCLGD) để nhận các hồ sơ sau:

- Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

- Giấy chứng nhận kết quả thi (để đăng kí xét tuyển vào Đại học);

- Kết quả xét tuyển vào lớp 10 THPT.

Thời gian từ 14g ngày 28/7/2015.

 

Thông báo về việc lùi thời gian nhận kết quả tốt nghiệp của thí sinh:

Email In PDF.

Phòng Khảo thí và QLCLGD thông báo về việc lùi thời gian nhận kết quả tốt nghiệp của thí sinh:


Do Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa cho phép in các biểu mẫu kết quả tốt nghiệp, các đơn vị chờ thông báo của Sở để đến nhận kết quả. Khi nào Bộ cho phép in ấn biểu mẫu, Sở sẽ thông báo đến các đơn vị.

 

Nhắc nhở báo cáo khắc phục sau kiểm tra công tác PCCC.

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo theo yêu cầu tại CV số 1264/SGD&ĐT-KHTC ngày 16/6/2015 khẩn trương báo cáo và gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính, hạn chót ngày 07/7/2015.

Các đơn vị đã gửi báo cáo: THPT Huỳnh Tấn Phát, Lê Hoàng Chiếu, Chuê-guê-vara, An Thới, Ca Văn Thỉnh, Quản Trọng Hoàng, Trần Văn Ơn, Mạc Đĩnh Chi, Sương Nguyệt Anh, Phan Thanh Giản, Nguyễn Thị Định, Võ Trường Toản, Lạc Long Quân, Lê Anh Xuân và TT Kỹ thuật Tổng hợp-HN tỉnh, TTGDTX tỉnh.

 
Trang 9 của 39

Danh mục

Đăng nhập