Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận quyết định giao dự toán NSNN năm 2016

Email In PDF.

Đề nghị các phòng GD&ĐT huyện, Thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở đến nhận Quyết định giao dự toán tại phòng KHTC Sở

 

Thông báo nhận thiệp chúc tết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc đến Văn phòng Sở nhận thiệp chúc tết. Thời gian từ ngày 11 đến 15/01/2016.

 

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp THPT.

Email In PDF.

Đề nghị các trường THPT, TTGDTX đến Phòng Khảo thí và QLCLGD - Sở GD&ĐT nhận bằng tốt nghiệp THPT. Thời gian từ ngày 11-20/01/2016. Khi đến nhận bằng phải mang theo giấy giới thiệu.

 

Thông báo nhận tiền kỷ niệm chương năm học 2014-2015.

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc đến nhận tiền Kỷ niệm chương năm học 2014-2015 (gặp cô Loan - Phòng Kế hoạch Tài chính).

 

Đề nghị báo cáo nhanh số liệu cuộc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi.

Email In PDF.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị báo cáo nhanh số liệu cuộc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi theo CV số 1933-TrH ngày 14/9/2015:

- Các đơn vị điền số liệu vào bảng tính đã được Sở gửi vào email của đơn vị.

- Hạn chót: 16 giờ ngày 06/01/2016.

 
Trang 8 của 40

Danh mục

Đăng nhập