Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông Báo nhận sổ đăng ký văn bản đi, đến

Email In PDF.

Văn phòng Sở thông báo đến các đơn vị đăng ký mua sổ đăng ký văn bản đi, đến. Liên hệ Văn phòng Sở để nhận sổ.

Thời gian từ ngày 29/12 đến 31/12/2009

 

Thông báo của Phòng Khảo thí về nhận tiền bồi dưỡng HS dự thi HSG tỉnh

Email In PDF.

Mời các trường có học sinh dự thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm 2009-2010, liên hệ Phòng Khảo thí và QLCLGD để nhận tiền bồi dưỡng cho học sinh.

   

Thông báo của Phòng TCCB về nhận hồ sơ cán bộ, viên chức

Email In PDF.

Thông báo : Các đơn vị trực thuộc Sở đã đăng ký số lượng hồ sơ cán bộ, viên chức theo mẫu Bộ Nội vụ liên hệ trực tiếp Phòng TCCB Sở để nhận hồ sơ ( hạn cuối đến ngày 30/12/2009).

 

Phòng TCCB thông báo các đơn vị gởi gấp "Biên chế và nhu cầu tuyển dụng năm 2010).

Email In PDF.

- Trường THPT An Thới, Lê Anh Xuân, Chợ Lách A, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thanh Giản, Tán Kế, Nguyễn Thị Định, Lê Hoài Đôn.

- TT GDTX Chợ Lách - Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật.

 
Trang 44 của 44

Danh mục

Đăng nhập