Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí III/2016

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị, trường học báo cáo công tác xã hội hóa quí III/2016 về Sở (Phòng KHTC) trước ngày 27/9/2016

 

Thư chúc mừng năm học mới

Email In PDF.

Thư chúc mừng năm học mới của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đề nghị các đơn vị đưa vào nội dung chương trình khai giảng năm học mới 2016- 2017 phù hợp cấp học.

Lưu ý: cấp THCS, THPT, các trung tâm GDNN-GDTX đưa nội dung đọc thư (tệp Giáo dục phổ thông) vào chương trình khai giảng.

 

Dự kiến chia cụm thi đua năm học 2016 - 2017

Email In PDF.

Dự kiến chia cụm thi đua năm học 2016 - 2017 các đơn vị xem và cho ý kiến

File đính kèm:
Download this file (Du kien chia cum thi dua.pdf)Du kien chia cum thi dua.pdf[ ]60 Kb
 

Thông báo nhận kết quả phúc khảo tuyển sinh 10

Email In PDF.

Các đơn vị nhận tại Phòng Khảo thí, QLCLGD&CNNN - Sở GD&ĐT

 

Thông báo nhận kết quả phúc khảo cụm thi đại học

Email In PDF.

Mời các đơn vị trực thuộc Sở liên hệ Phòng Khảo thí, QLCLGD và CNTT để nhận kết quả phúc khảo cụm thi đại học.

Thời gian: trong ngày 12/8/2016

 
Trang 5 của 41

Danh mục

Đăng nhập