Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Nhắc nhở nộp báo cáo dạy thêm học thêm tháng 5/2017

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo dạy thêm học thêm tháng 5/2017 khẩn trương gửi báo cáo về Sở để tổng hợp, chậm nhất hết ngày 08/6/2017. Địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí II/2017

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị, trường học báo cáo công tác xã hội hóa quí II/2017 về Sở (Phòng KHTC) trước ngày 15/6/2017

 

Thông báo nộp báo cáo dạy thêm, học thêm.

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các trường THPT, các TTGDNN-GDTX nộp báo cáo dạy thêm, học thêm tháng 5/2017 về Thanh tra Sở chậm nhất ngày 31/5/2017. Địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Các biểu mẫu để viết thành tích năm học của đơn vị trực thuộc.

Email In PDF.

Các đơn vị trực thuộc xem các biểu mẫu tại mục Thi đua Khen thưởng của Sở để viết thành tích năm học

 

Thông báo nhận chứng nhận và tiền thưởng cuộc thi liên môn và tích hợp năm 2016 - 2017

Email In PDF.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các Trường THPT có liên quan nhận Chứng nhận và tiền thưởng Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn và Cuộc thi tích hợp năm học 2016 - 2017 theo Quyết định số 12342/QĐ-SGD&ĐT ngày 10/4/2017 (Liên hệ Phòng Giáo dục Trung học từ 13g00 ngày 22 tháng 5 đến hết ngày 23 tháng 5 năm 2017; điện thoại liên hệ: 0976.702.532)

 
Trang 5 của 44

Danh mục

Đăng nhập