Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận Quyết định bổ sung kinh phí cấp bù học phí.

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc đến Sở GD&ĐT (gặp cô Châu - Phòng Kế hoạch Tài chính) nhận quyết định giao bổ sung kinh phí.

 

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp THPT.

Email In PDF.

Đề nghị các trường THPT, TTGDNN-GDTX liên hệ cô Hương - Phòng Khảo thí để nhận bằng Tốt nghiệp THPT năm học 2015-2016

Thời gian đến hết ngày 09/01/2017

Khi nhận bằng mang theo giấy giới thiệu.

 

Thông báo nhận tiền Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm học 2015-2016.

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc cử người đến Sở GD&ĐT nhận tiền KNC Vì sự nghiệp giáo dục năm học 2015-2016. Thời gian nhận từ 26/12 đến 30/12/2016 (liên hệ Cô Loan thủ quỹ)

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí IV/2016

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị, trường học báo cáo công tác xã hội hóa quí IV/2016 về Sở (Phòng KHTC) trước ngày 30/12/2016

 

Thông báo đăng ký cây trồng phân tán năm 2017 (KHẨN)

Email In PDF.

Đề nghị các trường THPT đăng ký cây trồng phân tán 2017 về địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Thời gian: trước 15 giờ, ngày 14/12/2016

 
Trang 4 của 41

Danh mục

Đăng nhập