Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Đề thi tham khảo thi THPT Quốc gia năm 2018

Email In PDF.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX download đề thi theo một trong các link bên dưới và cung cấp cho tổ bộ môn, các em học sinh lớp 12 để tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi.

Link 1:

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5279

Link 2:

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Cong-bo-14-de-thi-tham-khao-cho-ky-thi-quoc-gia-2018-post183293.gd

Link 3:

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/de-thi-minh-hoa-ky-thi-thpt-quoc-gia-2018-425534.html

Link 4:

https://tuoitre.vn/cong-bo-de-thi-tham-khao-thpt-quoc-gia-2018-20180124104653482.htm

 

 

 

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp năm 2017

Email In PDF.

Đề nghị các trường THPT, các TTGDNN-GDTX đến Phòng Khảo thí nhận bằng tốt nghiệp năm 2017

 

Thông báo nhận sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Email In PDF.

Các đơn vị trực thuộc đến Phòng KHTC nhận sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC từ ngày 09-10/01/2018.

 

Thông báo nhận biên bản thảo luận giao dự toán năm 2018

Email In PDF.

Thông báo các đơn vị trực thuộc Sở đến Phòng Kế hoạch Tài chính nhận biên bản thảo luận dự toán năm 2018 (từ 02/01/2018-04/01/2018)

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí IV/2017

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hóa quí IV/2017 về Phòng Kế hoạch tài chính (đ/c Nhiên) trước ngày 04/01/2018

 
Trang 3 của 44

Danh mục

Đăng nhập