Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo việc xem và tải Sách kỷ yếu Nhà giáo tiêu biểu tỉnh Bến Tre (Quyển 1)

Email In PDF.

Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các TTGDNN-GDTX thông báo việc xem và tải Sách kỷ yếu Nhà giáo tiêu biểu tỉnh Bến Tre (quyển 1) tại địa chỉ http://www.bentre.edu.vn/Hội Cựu giáo chức tỉnh Bến Tre/Kỷ yếu Nhà giáo tỉnh Bến Tre

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí III/2017

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hóa quí III/2017 về Phòng Kế hoạch tài chính, hạn chót 30/9/2017

 

KHẨN - Sở GD&ĐT thông báo dời lớp tập huấn Nha học đường cho cán bộ Y tế trường học.

Email In PDF.

KHẨN - Sở GD&ĐT thông báo dời lớp tập huấn Nha học đường cho cán bộ Y tế trường học.

Thời gian chính thức sẽ có thông báo bằng văn bản.

 

Thông báo trang tra cứu điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2017-2018

Email In PDF.

Phòng Khảo thí, QLCLGD và CNTT thông báo trang tra cứu điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2017-2018 có địa chỉ: http://khaothi.bentre.edu.vn. Mời các Trường THPT, các em học sinh dự thi tra cứu điểm thi trên trang này.

 

Thông báo nhắc nhở gửi báo cáo dạy thêm học thêm tháng 6/2017

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo dạy thêm học thêm tháng 6/2017 khẩn trương gửi báo cáo về Thanh tra Sở

 
Trang 3 của 43

Danh mục

Đăng nhập