Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh 10

Email In PDF.

Các trường nhận kết quả phúc khảo tại Phòng Khảo thí - Sở GD&ĐT

 

Nhắc nhở nộp báo cáo thống kê tốt nghiệp theo CV 833-KHTC

Email In PDF.

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đã mở, đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí II/2019

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch Tài chính, hạn chót ngày 12/7/2019

 

Nhắc nhở nộp báo cáo thống kê theo CV 833 (lần 2)

Email In PDF.

Các trường chưa nộp báo cáo: THPT Võ Trường Toản, Nguyễn Thị Định, Tán Kế, Sương Nguyệt Anh, Lê Anh Xuân

Hạn chót gửi về Phòng KHTC là ngày 01/7/2019

 

Thông báo nhận Giấy khen, Giấy chứng nhận HSG cấp tỉnh năm học 2018-2019

Email In PDF.

Các trường THPT liên hệ Phòng Khảo thí để nhận giấy khen và giấy chứng nhận HSG từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/4/2019

 
Trang 1 của 45

Danh mục

Đăng nhập