Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận thiệp chúc xuân (lần 2)

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT trong ngày 26/01/2021 đến liên hệ Văn phòng Sở để nhận thiệp chúc xuân của Tỉnh ủy để chuyển kịp thời cho các trường trực thuộc Phòng.

 

Thông báo nhận thiệp chúc xuân của Tỉnh ủy

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc liên hệ Văn phòng Sở nhận thiệp chúc xuân 2021. Riêng Phòng GD&ĐT cử đại diện nhận thiệp và gửi cho các đơn vị trực thuộc Phòng. Thời gian nhận đến hết ngày 15/01/2021.

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí IV/2020

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác xã hội hóa quí IV/2021 về Phòng Kế hoạch Tài chính (đ/c Nhiên) trước ngày 13/01/2021

 

Thông báo nhận giấy chứng nhận trúng tuyển 10 năm học 2020-2021

Email In PDF.

Các đơn vị nhận giấy chứng nhận trúng tuyển 10 tại Phòng Khảo thí, thời gian nhận từ ngày thông báo đến ngày 27/11/2020.

 

Thông báo nhận chứng nhận kiểm định và Bằng ĐCQG

Email In PDF.

Kính gửi: Phòng GD&ĐT, trường THPT

Đề nghị các đơn vị đến Phòng Khảo thí QLCL&CNTT nhận chứng nhận kiểm định và bằng ĐCQG. Thời gian từ ngày 05-09/10/2020.

File đính kèm:
Download this file (quyet dinh.rar)quyet dinh.rar[ ]2796 Kb
 
Trang 1 của 47

Danh mục

Đăng nhập