Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Thông báo nhận tiền làm hồ sơ TN THPT, tuyển sinh CĐ-ĐH năm 2017

Email In PDF.

Sở GD&ĐT đã chuyển tiền, đề nghị các đơn vị chi tiền bồi dưỡng cho bộ phận được phân công

File đính kèm:
Download this file (TIỀN HỒ SƠ.rar)TIỀN HỒ SƠ.rar[ ]448 Kb
 

Thông báo v/v làm thẻ cộng tác viên thanh tra

Email In PDF.

Đề nghị các cá nhân có tên trong quyết định kèm theo gửi về Thanh tra Sở 01 tấm ảnh 2x3, phía sau ghi rõ họ và tên. Thời gian gửi trước ngày 20/4/2018

File đính kèm:
Download this file (96_qd.pdf)96_qd.pdf[ ]481 Kb
 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hóa quí I/2018

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo xã hội hóa quí I/2018 về Phòng Kế hoạch tài chính (đ/c Nhiên) trước ngày 06/4/2018.

 

Thông báo v/v rà soát số liệu và báo cáo phục vụ Kiểm toán Nhà nước

Email In PDF.

Thực hiện CV số 509 của Sở Nội vụ v/v báo cáo phục vụ kiểm toán Nhà nước, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị trực thuộc rà soát số liệu (biểu mẫu kèm theo) và báo cáo qua điện thoại về Phòng Tổ chức cán bộ (đ/c Bé Hai) trước 15 giờ ngày 20/3/2018, các đơn vị không có thay đổi vẫn phải báo cáo.

File đính kèm:
Download this file (Bieu mau.rar)Bieu mau.rar[ ]166 Kb
 

Thông báo các đơn vị trực thuộc Sở gửi mail danh sách sáng kiến

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị khi gửi mail danh sách các sáng kiến sử dụng file excel để tiện việc nhập dữ liệu

 
Trang 1 của 43

Danh mục

Đăng nhập