Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin điều hành

Nhắc cập nhật số liệu học sinh tốt nghiệp trên cơ sở dữ liệu ngành

Email In PDF.

Kèm danh sách các đơn vị chưa báo cáo

File đính kèm:
Download this file (DanhSachTruongGuiSoLieu HS TN.xls)DanhSachTruongGuiSoLieu HS TN.xls[ ]27 Kb
 

Thông báo về việc báo cáo thống kê tốt nghiệp

Email In PDF.

Hiện tại cơ sở dữ liệu ngành đã mở, đề nghị các trường THPT, TTGDNN-GDTX cập nhật số học sinh tốt nghiệp của đơn vị mình vào hệ thống và gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27/8/2021.

 

Thông báo báo cáo công tác xã hội hoá quí II năm 2021

Email In PDF.

Đề nghị các đơn vị báo cáo công tác XHH quí II/2021 gửi đ/c Nhiên - Phòng KHTC trước 15/7/2021

 

Thông báo nhận sách "Nét văn hóa Bến Tre trong nhân cách Trương Vĩnh Trọng"

Email In PDF.

Kèm theo văn bản phát hành sách

Thời gian, địa điểm nhận: từ ngày 03/6 đến 11/6/2021 tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Danh sách dự kiến điều động CB, GV tham gia thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Email In PDF.

Kính gửi các đơn vị rà soát

File đính kèm:
Download this file (DS du kien.pdf)DS du kien.pdf[ ]220 Kb
 
Trang 1 của 48

Danh mục

Đăng nhập