Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản về kiểm tra, công nhận giáo viên dạy giỏi

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Hướng dẫn của Sở GDĐT v/v tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi GDPT và GDTX
2 Hướng dẫn của Sở GDĐT tổ chức hội thi GV TPT đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi
3 Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi
4 Thông tư 43/2012 Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và GDTX
5 KH 85 ngày 27/11/12 V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
6 Công văn 145/UBND-TCĐT ngày 13/1/2011 phê duyệt các định mức chi Hội thi
7 CV bổ sung HD 26
8 Hướng dẫn 26 tổ chức Hội thi GV dạy giỏi
9 Thông tư 21/ 2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi PT và GDTX
10 Phiếu đánh giá giáo viên của Hiệu trưởng
11 Phiếu kiểm tra hồ sơ chuyên môn
12 Phiếu dự giờ tiết dạy
13 Hướng dẫn viết, đánh giá, quản lý sáng kiến kinh nghiệm
14 Mẫu phiếu dự giờ tiết dạy có ứng dụng CNTT
15 Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra công nhận GV dạy giỏi THCS, THPT năm học 2009-2010
16 Hướng dẫn đánh giá tiết dạy có ứng dụng CNTT
17 Hồ sơ kiểm tra công nhận giáo viên dạy giỏi
18 Hướng dẫn kiểm tra công nhận GV dạy giỏi THCS THPT năm học 2009-2010
 

Danh mục

Đăng nhập