Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tin hoạt động

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Ý tưởng mới tại thư viện Trường TH Thới Lai, huyện Bình Đại
2 Ý tưởng mới tại thư viện Trường TH Thới Lai, huyện Bình Đại
3 Mặt nổi trội ở thư viện Trường TH Thới Lai, huyện Bình Đại
4 Hoạt động nổi trội thư viện TH Tân Thiềng A, Chợ Lách
5 Trao giải cuộc thi Thư viện đẹp-năng động
6 Thư viện TH Long Định với hoạt động phong trào
7 Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
8 Điểm sáng các thư viện trường học ở Phòng GD&ĐT huyện Chợ Lách
9 KH phối hợp thi thư viện năng động
10 Phóng sự về Thư viện TH Quới Điền, Thạnh Phú
11 Bài viết về Thư viện Trường TH Bùi Sĩ Hùng, Bình Đại
12 Quyết định thẩm tra TV tiên tiến, xuất sắc 2017-2018
13 Xây dựng thư viện xuất sắc ở Trường TH Thới Thuận và TH Nguyễn Thị Lang, huyện Bình Đại (Báo ĐK)
14 Đưa thư viện trường học vào tiêu chí thi đua (Báo GDTĐ)
15 Hoạt động chào mừng ngày sách VN của trường TH Thị trấn Giồng Trôm (Trang Tuổi trẻ xứ dừa Bến Tre)
16 Thư viện xanh THCS Vĩnh Thành, Chợ Lách (Báo Đồng Khởi 26/6/2012)