Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chuyên mục đổi mới giáo dục

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Gương GV điển hình trong GD giới tính
2 Tham khao về đổi mới ở kỳ thi THPT quốc gia 2016-2017
3 Vài suy nghĩ về đổi mới giáo dục hiện nay
4 Truyền thông "Đồng Khởi khởi nghiệp"
5 DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
6 GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT THÔNG QUA NHỮNG BÀI DẠY LỊCH SỬ
 

Danh mục

Đăng nhập