Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản về xét TN THCS, tuyển sinh 10 PT

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Công văn 762/UBND-VHXH ngày 14/02/2015 phê duyệt Kế hoạch của Sở GDĐT tuyển sinh lớp 10 không chuyên
2 Thông tư số 06/2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên
3 Quyết định 12/2006 ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT
4 Quyết định 11/2006 ban hành Quy chế xét tốt nghiệp THCS
 

Danh mục

Đăng nhập