Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Biểu mẫu biên bản thanh tra thi THPT QG 2019
2 Văn bản hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2019
3 Văn bản hướng dẫn thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020
4 Tài liệu phổ biến tại phòng thi THPT QG 2018
5 Mẫu Biên bản thanh tra thi và biên bản ghi nhớ
6 Công văn của Bộ Giáo dục về thực hiện Thanh tra thi THPT QG 2018
7 Hướng dẫn thanh tra thi THPT QG 2018 CV 1486
8 Công văn 991/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn thực hiên quy chế thi THPT QG
9 Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung thông tư 04/2017 về quy chế thi THPT QG
10 quy chế thi THPT quốc gia năm 2017
11 Hướng dẫn thanh tra các kỳ thi TT 23/2016/TT-BGDĐT
12 Thông báo 47/TB của Bộ Giáo dục và Đào tạo
13 CV triển khai đánh giá hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
14 Mẫu biên bản dự giờ.
15 Công văn về việc triển khai văn bản luật
16 Kế hoạch triển khai luật, xử lý vi phạm Hành chính, luật phổ biến giáo dục pháp luật
17 Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông
18 Quyết định Ban hành quy định và tổ chức thanh tra các kỳ thi
 

Danh mục

Đăng nhập