Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản pháp quy liên quan thanh tra

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Nghị định 159/NĐ-CP
2 Chi thị tăng cường đổi mới thanh tra giáo dục
3 Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục
4 Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại
5 Thông tư quy định về hoạt động của Thanh tra thi
6 Tài liệu triển khai luật năm 2016
7 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử phạt vi phạm hành chính
8 Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
9 Luật tố tụng hành chính
10 Bộ luật tố tụng hình sự
11 Bộ luật hình sự
12 Bộ luật tố tụng dân sự
13 Bộ luật dân sự
14 Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành xử phạt vi phạm hành chính và chế độ báo cáo
15 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động QLHC.
16 QĐ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành PL.
17 Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thờng
18 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT
19 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA
20 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN
 
Trang 1 của 4

Danh mục

Đăng nhập