Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản chỉ đạo, điều hành chuyên môn GDTrH

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Công văn của Sở GDĐT về tổ chức cuộc thi kiến thức liên môn
2 Kế hoạch nghiên cứu KHKT cho học sinh năm học 2012-2013
3 Hướng dẫn dạy học tiếng Anh năm học 2012-2013
4 Hướng dẫn tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012 - 2013
5 Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn
6 Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 ban hành Quy chế thi KHKT cấp quốc gia HS THCS và THPT
7 Hướng dẫn giảm tải của Bộ GDĐT
8 Công văn của Sở GDĐT quy định về tổ chuyên môn
9 Hướng dẫn tăNg tiết tiếng Anh THCS, THPT
10 Hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS và cấp THPT năm học 2007-2008
11 CV hướng dẫn dạy môn Tin học THCS, THPT năm học 2007-2008
12 CV hướng dẫn thi Olympic tiếng Anh
13 Hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh
14 Lich thi Violympic 2010_2011
15 Huong dan thi Violympic 2010_2011 cua So GDDT
16 Hướng dẫn dạy học môn Toán 2010-2011
17 Sinh hoạt chuyên môn liên trường
18 Phân công tập huấn chuẩn kiến thức kỹ năng Toán
19 Hướng dẫn dạy học môn Địa lý
20 Hội thảo ứng dụng CNTT trong dạy học cấp THPT năm 2010
 
Trang 1 của 2

Danh mục

Đăng nhập