Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản dạy, thi nghề phổ thông

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Công văn của Bộ GDĐT về Thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh PT
2 Hướng dẫn của Sở GDĐT về dạy nghề phổ thông
3 Công văn 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 về Hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề PT
4 Công văn 8608 về việc thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông lớp 11
 

Danh mục

Đăng nhập