Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Giảm kích thước ảnh hàng loạt

Email In PDF.
(TNTT>) Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian khi sử dụng phần mềm giảm kích thước ảnh hàng loạt ImageConverter. Phần mềm này không cần cài đặt, ngoài việc giảm kích thước hàng loạt ảnh, nó còn cho phép chuyển đổi qua nhiều định dạng ảnh mà chất lượng ảnh không thay đổi.

 

Cách sử dụng rất đơn giản: chọn thư mục chứa ảnh tại mục Input Folder, chọn thư mục chứa ảnh kết quả tại mục Output Folder. Tại mục Relative, bạn chọn kích thước theo tỷ lệ, tại mục Absolute, bạn có thể giảm kích thước tùy ý, sau đó bạn chọn định dạng ảnh xuất ra ở mục Format rồi nhấp Process để hoàn tất. Tải về tại website: www.evmsoft.net.


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: