Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo nhận thiệp chúc xuân của Tỉnh ủy

Email In PDF.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc liên hệ Văn phòng Sở nhận thiệp chúc xuân 2021. Riêng Phòng GD&ĐT cử đại diện nhận thiệp và gửi cho các đơn vị trực thuộc Phòng. Thời gian nhận đến hết ngày 15/01/2021.

 

Danh mục

Đăng nhập