Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo về việc báo cáo thống kê

Email In PDF.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở, các TTGDNN-GDTX, trường PT Hermann Gmeiner, trường Năng khiếu TDTT

Hiện tại, phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành http://csdl.moet.gov.vn đã mở, đề nghị các đơn vị báo cáo thống kê tốt nghiệp THPT, hạn chót ngày 24/9/2020.

 

Danh mục

Đăng nhập